Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
VKSND thị xã Duyên Hải:Thực hiện sự chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh về triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 và được sự đồng ý của thường trực Thị ủy Duyên Hải. Ngày 14 tháng 01 năm 2020 Viện kiểm sát nhân dân thị xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2019 và triển khai công tác kiểm sát năm 2020.
Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh; các đồng chí Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ: Phòng 1, Phòng 9 VKSND tỉnh; Thường trực Thị ủy Duyên Hải có đồng chí Đỗ Quốc Hùng – Phó Bí thư trường trực-Chủ tịch HĐND, đồng chí Lê Thị Bích Phượng – Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND và đại diện Lãnh đạo các ngành Công an, Tòa án, Chi cục thi hành án dân sự, cùng toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị.
Đ/c Nguyễn Thanh Bình – P. Viện trưởng VKS tỉnh phát biểu chỉ đạo
Năm 2019 đơn vị đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác nghiệp vụ, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm, nội bộ đoàn kết thống nhất
Trên cơ sở đạt được đơn vị xác định mục tiêu trọng tâm của ngành năm 2020 là “Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, khắc phục hạn chế thiếu sót phát huy ưu điểm, thế mạnh; Thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc người cán bộ kiểm sát. Tăng cường trách nhiệm công tố và Kiểm sát hoạt động tư pháp, bảm đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người pham tội; xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu Quốc Hội, Ngành giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp hiện nay”. Tập thể VKSND thị xã Duyên Hải quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp và ngành hữu quan để thực hiện tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố và Kiểm sát các hoạt động tư pháp ở địa phương, góp phần đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
Trong phần thảo luậntập thể đã thống nhất về dự thảo kế hoạch công tác Kiểm sát, bên cạnh đó cần bổ sung thêm một số giải pháp cho hoạt động Kiểm sát năm 2020 đạt hiệu quả chất lượng hơn. Đồng thời chọn khâu công tác đột phá là công tác kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại tin báo, tố giác tội phạm.

Đ/c Đỗ Quốc Hùng – P. Bí thư thường trực TU. Duyên Hải phát biểu chỉ đạo 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh và đồng chí Đỗ Quốc Hùng – Phó Bí thư thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã đã biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của VKSND thị xã Duyên Hải trong năm 2019. Các khâu công tác đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, không làm oan sai, bỏ lọt tội phạm, phối hợp tốt với các cơ quan nội chính ở địa phương làm ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thị xã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Thị ủy. Để đạt được những thành tích nổi bật đó là do sự chỉ đạo, điều hành kịp thời của tập thể Lãnh đạo Viện cùng với sự nỗ lực của tất các Kiểm sát viên, công chức trong đơn vị. Năm 2020 đơn vị cần tiếp tục phát huy hơn nữa các ưu điểm và khắc phục những hạn chế còn tồn tại để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Viện KSND huyện Duyên Hải: Ngày 13/01/2020, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, đồng chí Tăng Phước Tới, Viện trưởng VKSND huyện Duyên Hải chủ trì hội nghị. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh; Đại diện lãnh đạo các cơ quan Tòa án, Công an, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, cùng toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị.

Đ/c Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện Trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Nhìn chung năm 2019, tập thể lãnh đạo và cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị đã tích cực thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghiệp vụ theo Kế hoạch đề ra. Theo Kế hoạch năm 2020, đơn vị quyết tâm phấn đấu nâng cao chất lượng đồng bộ các khâu công tác, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc Hội. Trong phần thảo luận, hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí Kiểm sát viên trong đơn vị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như những giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đồng chí Huỳnh Văn Đặng đã biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của đơn vị trong năm 2019. Trong năm 2020, đơn vị cần đề ra nhiều giải pháp để chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, thực hiện tốt công tác đột phá mà đơn vị đã chọn. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị với phương châm:“Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả” nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Viện KSND huyện Trà Cú:Ngày 16/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020.Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chíHuỳnh Văn Đặng– Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinhcùng các đồng chí là trưởng, phó các Phòng trực thuộc VKSND tỉnh Trà Vinh; đồng chí Từ Minh Hoàng – Phó Bí thư Huyện ủy Trà Cú; đồng chí Thạch Sang – Phó ban dân tộc HĐND huyện Trà Cú và đại diện, lãnh đạo Chi cục THADS huyện Trà Cú. Về phía đơn vị do đồng chí Huỳnh Văn Thiệu – Viện trưởng cùng toàn thể Kiểm sát viên và Công chức của đơn vị.
Đ/c Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh phát biểu ý kiến chỉ đạo
Hầu hết các đại biểu đánh giá cao kết quả công tác kiểm sát năm 2019 và thành tích đạt được trong các phong trào thi đua khen thưởng của đơn vị. Cụ thể là trong công tác THQCT và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự đơn vị không xảy ra oan, sai hay bỏ lọt tội phạm, không có án quá hạn luật định và cũng không có trường hợp nào Tòa tuyên không phạm tội hay đình chỉ điều tra vì không phạm tội. Trong công tác kiểm sát kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật đơn vị đã ban hành 01 kiến nghị, 01 báo cáo kháng nghị phúc thẩm và 01 kháng nghị phúc thẩm (đều được chấp nhận).Trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, tỷ lệ giải quyết án đạt chỉ tiêu đề ra (số việc đạt 72.3%, số tiền đạt 36.6%), thi hành án hình sự và giam giữ không có trường hợp nào quá hạn luật định, không để xảy ra tình trạng giam, giữ người trái pháp luật cũng như bức cung, nhục hình. Riêng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo đơn vị đã thụ lý, giải quyết và kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đúng quy định.Vì vậy, đơn vị đã đạt được tổng kết cuối năm 2019 đơn vị đã đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và nhiều Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.
Đối với kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 của đơn vị, hầu hết các đại biểu đều nhất trí và có ý kiến đóng góp thêm là cần tăng cường kháng nghị phúc thẩm ngang cấp, thỉnh thị cấp trên kịp thời để giải quyết những vướng mắc, khó khăn. Phối hợp chặc chẽ với các ngành liên quan trong quá trình giải quyết các vấn đề mới phát sinh.
Đ/c Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh biểu dương và đánh giá cao kết quả mà VKSND huyện Trà Cú đã đạt được trong năm qua, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, đề nghị toàn thể đơn vị tiếp tục ra sức phân đấu, vượt qua khó khăn, khắc phục những thiếu sót còn tốn tại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng lưu ý đơn vị nên chọn khâu kiểm sát, giải quyết án dân sự và hôn nhân gia đình làm khâu đột phá của năm 2020.
Viện KSND huyện Cầu Kè: Ngày 15/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2019 và triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, đồng chí Phạm Hoàng Nhũ – Ủy viên Thường vụ – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.
Đ/c Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trà Vinh phát biểu chỉ đạo
Khách mời tham dự hội nghị có đồng chí: Lãnh đạo Tòa án, Cơ quan CSĐT, Chi cục thi hành án dân sự. Các đồng chí đại diện Lãnh đạo Phòng 1  và Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng tập thể công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè.
Năm 2019, VKSND huyện Cầu Kè đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, các Nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác; kết quả công tác đạt và vượt nhiều chỉ tiêu được giao như: tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 93,5% vượt chỉ tiêu 3,55%. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 41 vụ án hình sự, tỷ lệ giải quyết án đạt 80,39% vượt chỉ tiêu 0,39%; xác định án trọng điểm: 03 vụ; truy tố 37 vụ đạt 100% vượt chỉ tiêu 5%; xét xử sơ thẩm 34 vụ; ban hành 04 kiến nghị yêu  cầu khắc phục  vi phạm (được chấp nhận 100%), đã phối hợp với Tòa án tổ chức 03 phiên tòa rút kinh nghiệm, có 18 lượt kiểm sát viên tham dự.
Đối với công tác kiểm sát việc giải quyết các án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động: Đã kiểm sát 100% thông báo thụ lý, bản án, quyết định của Tòa án; Kiểm sát viên tham gia 100% phiên tòa, phiên họp thuộc phạm vi tham gia của Viện kiểm sát; ban hành 02 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm (được chấp nhận 100), phối hợp với Tòa án tổ chức 03 phiên tòa rút kinh nghiệm, có 18 lượt kiểm sát viên tham dự.
Với nỗ lực không ngừng và những kết quả đã đạt được, trong năm 2019, Viện KSND huyện Cầu Kè vinh dự được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu Khối của ngành Kiểm sát nhân dân; với 100% cán bộ, công chức đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Trong đó, có 4 cán bộ, công chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 02 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2019 và “Bằng khen” của Viện KSND Tối cao.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đ/c Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trà Vinh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Viện KSND huyện Cầu Kè đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại trong năm 2019 của VKSND huyện Cầu Kè, một số định hướng cụ thể để đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác của đơn vị trong năm 2020, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Viện KSND huyện Châu Thành: Ngày 17/01/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020. Đ/c Lê Quốc Tổng – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị có đ/c Huỳnh Văn Đặng –Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh, các đ/c lãnh đạo các phòng trực thuộc Viện kiểm sát tỉnh; đại diện lãnh đạo các ngành Công an, Toà án và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành. Về phía đơn vị gồm lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên Viện kiểm sát ND huyện Châu Thành cùng dự hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đều thống nhất cao kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 của đơn vị; lãnh đạo phòng nghiệp vụ, lãnh đạo các cơ quan trong khối nội chính đã tập trung đi sâu vào công tác phối hợp để khắc phục hạn chế, thiếu sót trong năm 2019 hướng tới năm 2020 đơn vị hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đ/c Huỳnh Văn Đặng – Phó viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao kết quả đã đạt được của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành trong năm 2019. Năm 2020 đơn vị đã chọn công tác kháng nghị phúc thẩm” làm khâu đột phá; để thực hiện tốt công tác đột phá đơn vị cần tăng cường trách nhiệm hơn nữa, Kiểm sát viên, công chức và người lao động phải trung thực, trách nhiệm và tận tụy với công việc; quán triệt tốt các Chỉ thị, quy chế của VKSND tối cao trong thực hiện công tác nghiệp vụ. Đơn vị cần tiếp tục phát huy hơn nữa những ưu điểm và khắc phục hạn chế, thiếu sót để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của đơn vị đã đề ra.
Viện KSND thành phố Trà Vinh: Ngày 16/01/2020 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình-Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trà Vinh cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Tươi-Phó chủ tịch MTTQVN; đại diện lãnh đạo các cơ quan Công an, Tòa án, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh cùng toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị.
Theo Kế hoạch năm 2020 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành với phương châm “Đoàn kết, đổi mới-trách nhiệm, kỷ cương-thực chất, hiệu quả” đơn vị tiếp tục chọn công tác kháng nghị phúc thẩm ngang cấp làm khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định, bảo đảm việc kháng nghị có căn cứ, đúng pháp luật và kịp thời. Bên cạnh đó Kiểm sát viên đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, nhất là 06 chỉ tiêu của công tác này được qui định trong hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân, đặc biệt chú ý thực hiện hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội giao. Chú trọng việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng đảm bảo các tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, thụ lý và giải quyết đúng theo quy định của pháp luật và thông tư liên tịch số 01/2017. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra… nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành đề ra.


Đ/c Nguyễn Thanh Bình – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Nguyễn Thanh Bình biểu dương tinh thần trách nhiệm và thành tích của tập thể đơn vị. Để tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu trong năm 2020, đồng chí yêu cầu Lãnh đạo đơn vị phải tăng cường trách nhiệm hơn nữa, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc cấp dưới; quán triệt tốt các chỉ thị, quy chế của VKSND tối cao, trong thực hiện công tác kiểm sát; xem công tác kháng nghị phúc thẩm ngang cấp là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm để thực hiện khâu công tác đột phá của đơn vị; tăng cường sự đoàn kết để thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ của đơn vị và của Ngành.

Theo đó, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu, chủ động yêu cầu áp dụng các biện pháp tố tụng, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, phối hợp tốt giữa các cơ quan tiến hành tố tụng như Cơ quan điều tra, Tòa án, Thi hành án và các cơ quan hữu quan nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong công tác Kiểm sát, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.
Viện KSND huyện Càng Long: Ngày 15/01/2020, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Đại diện lãnh đạo các cơ quan Tòa án, Công an, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, cùng toàn thể công chức trong đơn vị.
Nhìn chung năm 2019, tập thể lãnh đạo và cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị đã tích cực thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghiệp vụ theo Kế hoạch đề ra. Theo Kế hoạch năm 2020, đơn vị quyết tâm phấn đấu nâng cao chất lượng đồng bộ các khâu công tác, triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.
Tại Hội nghị, Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đại diện Lãnh đạo các Phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, Hội nghị cũng nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan Tòa Án, Công an, Chi cục thi hành án dân sự huyện Càng Long.

Đ/c Trần Thị Huyền Trân phát biểu tại hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đánh giá cao kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm 2019 với nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đề ra. Năm 2020, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên cần tăng cường hơn nữa trong việc nghiên cứu các quy định mới của pháp luật, tự trang bị kiến thức cho bản thân để có thể đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Mỗi công chức phải có tinh thần cầu tiến, phải sáng tạo trong công việc, phải thật sự đoàn kết, tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020. Đơn vị sớm hoàn thiện kế hoạch công tác kiểm sát, bám sát Chỉ thị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Phan Văn Quân – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Viện tỉnh. Đồng thời đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ và phối hợp tốt với các đơn vị liên quan để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Viện KSND huyện Tiểu Cần: Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-VKS ngày 02/01/2020 của VKSND tỉnh Trà Vinh về công tác kiểm sát năm 2020, ngày 21/01/2020, VKSND huyện Tiểu Cần tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 của đơn vị do đồng chí Trần Thanh Sơn, Viện trưởng chủ trì hội nghị.
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh; các đồng chí đại diện các phòng trực thuộc Viện kiểm sát tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan Công an, Tòa án, Chi cục THADS huyện cùng toàn thể công chức trong đơn vị.
Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Tư – Phó Viện trưởng thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác của đơn vị trong năm 2019 và đồng chí Nguyễn Hùng Cường – Phó Viện trưởng triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020.
Nhìn chung năm 2019, tập thể lãnh đạo và cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị đã tích cực thực hiện đạt và vượt hầu hết tất cả chỉ tiêu nghiệp vụ theo Kế hoạch đề ra như tỷ lệ giải quyết tin báo đạt 91%; tỷ lệ giải quyết án của Cơ quan điều tra đạt 81%; tỷ lệ truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật đạt 100%; không xảy ra tình trạng án trả hồ sơ điều tra bổ sung, Tòa án tuyên không phạm tội hoặc xét xử khác tội danh VKS truy tố; tổ chức 04 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm; tỷ lệ xác định và giải quyết án điểm đạt 6%; đơn vị đã ban hành 02 kiến nghị đối với Cơ quan điều tra trong hoạt động giải quyết tin báo, hoạt động điều tra, 01 kiến nghị đối với cơ quan hữu quan để phòng ngừa tội phạm; kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ 04 cuộc, kiểm sát án treo 05/05 xã, thị trấn, kiểm sát cơ quan THAHS Công an huyện Tiểu Cần 01 cuộc. Trong công tác kiểm sát giải quyết án dân sự đã ban hành 02 kiến nghị02 kháng nghị phúc thẩm; tổ chức 02 phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm… Cuối năm đơn vị được Viện KSND tỉnh Trà Vinh công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
Theo Kế hoạch năm 2020, đơn vị quyết tâm chủ động đề ra các giải pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong năm 2019 nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành và phục vụ tình hình chính trị ở địa phương. Tiếp tục thực hiện phương châm Đoàn kết, đổi mới- Trách nhiệm, kỷ cương- Thực chất, hiệu quả; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo Kế hoạch của đơn vị đề ra trên tinh thần quán triệt, cụ thể hóa Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch số 02/KH-VKS ngày 02/01/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội… Đồng thời, trong công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần chọn công tác kháng nghị phúc thẩm làm khâu đột phá trong năm 2020.
Trong phần thảo luận, hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo bộ phận, Kiểm sát viên trong đơn vị và những trao đổi của đại diện các cơ quan Tòa án, Chi cục THADS huyện về những khó khăn, vướng mắt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như những giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ.

Đồng chí Trần Thị Huyền Trần phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Huyền Trần – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh biểu dương tinh thần trách nhiệm và những thành tích của tập thể đơn vị. Để tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ trong năm 2020, đồng chí đề nghị đơn vị quán triệt và thực hiên tốt Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch số 02/KH-VKS ngày 02/01/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội; đề ra các giải pháp cụ thể và hiệu quả để thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ, nhất là khâu công tác đột phá trong năm nay, nâng cao tỷ lệ và chất lượng kháng nghị phúc thẩm để góp phần hạn chế khuyết điểm của đơn vị.  Đồng chí cũng đề nghị tập thể lãnh đạo và Kiểm sát viên cần cố gắng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phối hợp tốt với Cơ quan điều tra, Tòa án, Chi cục Thi hành án dân sự nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong công tác kiểm sát.
Đồng chí Trần Thanh Sơn chân thành tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trà Vinh và đóng góp của đại biểu tham dự Hội nghị, trong năm 2020 sẽ tăng cường trách nhiệm hơn nữa, chỉ đạo cán bộ, Kiểm sát viên đề ra giải pháp thực hiện để tiếp tục phát huy những mặt ưu điểm, khắc phục những hạn chế nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tác giả bài viết: Việt Thanh-VKSND TX. Duyên Hải; Văn Thòn – VKSND huyện Trà Cú; Mộng Cầm- VKSND huyện Cầu Kè; Minh Phụng – VKSND huyện Duyên Hải; Thanh Tâm-VKS huyện Châu Thành; Văn Đẳng – VKS TP. Trà Vinh; Văn Tính – VKS Càng Long; Văn Thắng – VKS Tiểu Cần