Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành: 
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, ngày 26/02/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù quý 1 năm 2020 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Thị Tú Anh – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn; đ/c Trần Văn Liệt – Kiểm sát viên,  đ/c Bùi Bá Duy – Kiểm tra viên làm thành viên.
Tiếp đoàn có đồng chí Dương Thành Đô Phó trưởng Công an huyện – Trưởng Nhà tạm giữ, đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Đội trưởng đội CSTHAHS-HTTP, cùng một số cán bộ làm công tác tạm giữ, tạm giam.

  
Đồng chí Nguyễn Thị Tú Anh công bố Quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát
Đồng chí Dương Thành Đô – Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành báo cáo với đoàn kiểm sát về số liệu từ ngày 01/12/2019 đến 25/02/2020 như sau: Tạm giữ tổng số 09 người, đã giải quyết 07 người, hiện đang tạm giữ 02 người; Tạm giam tổng số 30 người, giải quyết 13 người, đang tạm giam 17 người; Phạm nhân chấp hành án tại Nhà tạm giữ 03 người. Sau khi nghe báo cáo đoàn đã đi vào trực tiếp kiểm sát về hồ sơ, sổ sách trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù; kiểm tra các buồng tạm giữ, tạm giam, tiếp xúc và hỏi những người đang bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù và tiến hành kiểm tra bếp ăn tại Nhà tạm giữ. Kết quả cho thấy: Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành đã thực hiện đúng quy định trong công tác quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào tạm giữ, tạm giam và đưa đi chấp hành án; không xảy ra các trường hợp tạm giữ, tạm giam quá hạn luật định. Việc quản lý, theo dõi người bị bắt, tạm giữ, tạm giam ra vào hàng ngày đều có lệnh trích xuất đúng quy định và được cập nhật ghi chép vào sổ đầy đủ; không để xảy ra các trường hợp trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy Nhà tạm giữ. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án như: chế độ ăn, mặc, chế độ ở, sinh hoạt, khám chữa bệnh và chăm sóc y tế, chế độ thăm gặp, nhận quà, chế độ học tập, lao động, xem báo, nghe đài được Nhà tạm giữ thực hiện đúng theo quy định.

Toàn cảnh cuộc kiểm sát

Đ/c Trần Văn Liệt trực tiếp kiểm tra hồ sơ
Kết thúc cuộc kiểm sát, đ/c Nguyễn Thị Tú Anh thay mặt đoàn kiểm sát đã phát biểu ghi nhận sự nỗ lực trong công tác tạm giữ, tạm giam của Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành và đề nghị các đồng chí cần phát huy tốt hơn nữa khâu công tác này trong thời gian tới.
Đồng chí Dương Thành Đô – Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành đã chân thành tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm sát, và sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm để làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.
Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè:
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, căn cứ Quyết định số: 52/QĐ-VKS-HS ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè. Ngày 27 tháng 02 năm 2020, Đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè do đồng chí Kim Hua – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ – Công an huyện Cầu Kè.
Tiếp đoàn có đồng chí Ngô Văn Thắng – Phó trưởng Công an huyện – Trưởng Nhà tạm giữ; đồng chí Nguyễn Văn Đông – Đội trưởng đội CSTHAHS-HTTP, cùng một số cán bộ làm công tác tạm giữ, tạm giam.
Sau khi đồng chí Kim Hua thông qua Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, đồng chí  Ngô Văn Thắng – Trưởng Nhà tạm giữ đã báo cáo đầy đủ tình hình công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè trong thời điểm từ ngày 01 tháng 12 năm 2019 đến ngày 26 tháng 02 năm 2020.

Đồng chí Kim Hua thông qua Quyết định trực tiếp kiểm sát
Sau khi trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân phục vụ tại Nhà tạm giữ. Đoàn kiểm sát nhận thấy: về hồ sơ, sổ sách được lập đầy đủ, đúng quy định. Các hồ sơ có đầy đủ các Lệnh, Quyết định, biên bản, thông báo việc tạm giữ, tạm giam. Lập đầy đủ các loại sổ và ghi đúng, đầy đủ các cột mục. Sổ thăm gặp, lệnh trích xuất và sổ lưu ký đầy đủ, đúng quy định. Về tình hình chấp hành pháp luật: thường xuyên tổ chức kiểm tra, tuần tra, canh gác, quản lý chặt chẽ buồng giam giữ; thực hiện việc trích xuất đúng quy định tại Điều 20 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC; trong kỳ đã cho thăm gặp 20 lượt, tiếp nhận quà gửi 57 lượt đúng quy định; thực hiện tốt công tác giáo dục nội quy và phổ biến chế độ thăm gặp; thực hiện đầy đủ việc khám chữa bệnh, nhận quà, ăn uống cũng như chế độ ăn mặc và tư trang của người bị tạm giữ, tạm giam.
Tuy nhiên, Công an tỉnh Trà Vinh có Công văn số 500/CAT-PH41 ngày 08/6/2017 về việc thông báo chế độ ăn cho người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân quy định mức giá là 16.600 đồng/ người là chưa sát với tình hình biến đổi thực tế giá cả thị trường.

Đồng chí Kim Hua, Nguyễn Hoài Linh trực tiếp kiểm tra buồng tạm giam
Đoàn kiểm sát trực tiếp kiểm tra các buồng tạm giữ, tạm giam và gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân về việc giam giữ và việc thực hiện các chế độ. Cơ bản buồng giam sạch sẽ, gọn gàng, đẩy đủ ánh sáng; người bị giam giữ được ăn uống  đầy đủ, được thăm gặp, nhận quà, cấp phát quần áo. Những ngày lễ, Tết được ăn uống đầy đủ, nhiều hơn ngày thường và không có khiếu nại gì khác.

Đồng chí Ngô Văn Thắng tiếp thu ý kiến

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Kim Hua đánh giá cao những gì mà Nhà tạm giữ Công an huyện đã làm được và cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Đồng chí Ngô Văn Thắng chân thành cám ơn đoàn kiểm sát, đối với chế độ ăn theo Công văn 500/CAT-PH41 ngày 08/6/2017, sẽ tiếp thu và báo cáo về trên để khắc phục chế độ ăn cho người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân phục vụ.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú:
Thực hiện theo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, sáng ngày 28/02/20120 Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Trà Cú.
Đoàn kiểm sát tiền hành kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam
tại Nhà tạm giữ Công an huyện Trà Cú
Đoàn kiểm sát do đồng chí: Lê Thanh Tú – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, cùng Kiểm sát viên, kiểm tra viên và đồng chí Lâm Văn Hồng – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Trà Cú. Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí: Nhan Hùng Linh – Phó thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự, cùng một số cán bộ công tác trong đơn vị.
Sau khi công bố Quyết định và kế hoạch công tác kiểm sát, nghe đại diện lãnh đạo Cơ quan thi hành án hình sự báo cáo kết quả tình hình công tác tạm giữ, tạm giam tại đơn vị, Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan, và trực tiếp kiềm sát nơi giam, giữ, thăm gặp người bị giam giữ.

Đoàn kiểm sát đi vào kiểm sát trực tiếp nơi giam, giữ
Nhận thấy Nhà tạm giữ Công an huyện Trà Cú có chuẩn bị báo cáo đầy đủ theo nội dung yêu cầu trong Kế hoạch của Đoàn kiểm sát. Thực hiện đúng quy định trong công tác quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào tạm giữ, tạm giam; Không xảy ra các trường hợp giam, giữ người quá hạn luật định. Quản lý, theo dõi người bị bắt tạm giữ, tạm giam ra vào hàng ngày đều được cập nhật ghi chép đầy đủ; Không để xảy ra các trường hợp trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy phải xử lý kỷ luật; Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án phạt tù như chế độ ăn, chế độ mặc và cấp phát tư trang, chế độ ở, sinh hoạt, khám chữa bệnh và chăm sóc y tế, chế độ thăm gặp, nhận quà, chế độ học tập, lao động… Đặc biệt đối với việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Nhà tạm giữ đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời triển khai các giải pháp phòng trách, hạn chế thất nhấp việc tiếp xúc của cam phạm với những người bên ngoài vào thăm gặp.

Đ/c Lê Thanh Tú phát biểu kết luận
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đã nêu Nhà tạm giữ Công an huyện Trà Cú vẫn còn một số những tồn tại hạn chế trong việc ghi chép các loại sổ sách. Đoàn kiểm sát đã nêu những tồn tại, hạn chế trong quá trình kiểm sát và đề nghị đơn vị kịp thời khắc phục để công tác tạm giữ tạm giam được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Nhan Hùng Linh chân thành tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát nêu ra và trong thời giam tới sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục các khuyết điểm, cố gắng thực hiện tốt hơn nữa quy định về giam, giữ.
Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải:
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 ngày 26/2/2020 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và Thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải
Đoàn kiểm sát gồm có đồng chí: Đỗ Thị Thùy Trang – Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn;  đồng chí Kiên Thị Diệu Hiền – Kiểm sát viên – Thành viên. 
Về phía Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải tiếp đoàn kiểm sát gồm có: đồng chí Dương Công Định – Phó trưởng Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải; đồng chí Tăng Văn Lên – Phó đội trưởng; và một số cán bộ Nhà tạm giữ.

Đ/c Đỗ Thị Thùy Trang thông qua Quyết định, kế hoạch kiểm sát
Tại buổi làm việc đồng chí Đỗ Thị Thùy Trang – Phó viện trưởng thông qua Quyết định số: 01/QĐ-VKS, Kế hoạch số: 01/KH-VKS ngày 13/2/2020 về việc trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và Thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải.
Sau khi nghe đồng chí Dương Công Định đại diện Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải báo cáo công tác tạm giữ, tạm giam và Thi hành án phạt tù quý I cùng số liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác kiểm sát, đoàn kiểm sát tiến hành kiểm sát hồ sơ, sổ sách, trực tiếp gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam và người đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ, trực tiếp kiểm tra các buồng giam giữ.
Quang cảnh cuộc kiểm sát
Qua quá trình kiểm sát nhận thấy Trưởng Nhà tạm giữ đã quan tâm chỉ đạo, quản lý tốt công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù. Nhà tạm giữ thực hiện tốt quy trình thủ tục, hồ sơ tiếp nhận, trích xuất, đảm bảo việc phân loại trong việc quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân chấp hành án; mở và ghi chép đầy đủ các loại sổ sách như sổ quản lý người bị tạm giữ, tạm giam, sổ lưu ký, sổ ghi chép việc trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam, sổ theo dõi việc thực hiện các chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân; thực hiện tốt việc giải thích quyền và nghĩa vụ, phổ biến nội quy Nhà tạm giữ; Đảm bảo đầy đủ các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân như về chế độ ăn ngày 02 buổi với số tiền 16.600 đồng / người, có bố trí cán bộ làm công tác y tế chăm sóc, theo dõi sức khỏe, được nghe đài phát thanh, đọc báo địa phương, có tổ chức cho người thân thăm gặp.
Nhìn chung Nhà tạm giữ đã thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và Thi hành án phạt tù, không có vi phạm xảy ra.
Kết thúc cuộc kiểm sát Đoàn kiểm sát đã có kết luận sơ bộ ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải. Hy vọng đơn vị sẽ phát huy hơn nữa trong thời gian tới.
Đại diện Nhà tạm giữ đồng chí Dương Công Định đã chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát và hứa sẽ phát huy hơn nữa những thành tích đạt được.

Nguồn tin: Thanh Tâm – VKS Châu Thành; Mộng Cầm – VKS Cầu Kè; Trần Văn Thòn – VKSND huyện Trà Cú; Việt Thanh – VKS TX. Duyên Hải