Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè trực thuộc Đảng bộ huyện Cầu Kè với nhiều nổ lực trong hoạt động được Huyện ủy Cầu Kè công nhận là “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền”. Có được kết quả đó là nhờ Chi bộ luôn phát huy và giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong suy nghĩ và hành động.
Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, muốn yêu nước thì phải thi đua”. Những năm qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng cấp trên, Chi bộ Viện KSND huyện Cầu Kè luôn bám sát các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Ngành và địa phương phát động và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, 05 năm liền được công nhận là Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Chi bộ Viện KSND huyện Cầu Kè hiện có 13 đảng viên (01 đảng viên dự bị), thời gian qua, Chi bộ luôn tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan về đường lối, quan điểm, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
Qua đó, tạo sự đoàn kết, chuyển biến sâu sắc về nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân trong từng cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nâng cao uy tín của Ngành. Công tác tự kiểm tra, giám sát của Chi bộ cũng được quan tâm thực hiện nghiêm, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn gương mẫu thực hiện tốt các quy định của pháp luật, quy định của ngành về thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả, chất lư­ợng công tác kiểm sát, đồng thời, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, tạo nguồn để bổ nhiệm các chức danh tư pháp phấn đấu đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Bên cạnh đó, Chi bộ cùng lãnh đạo viện triển khai nhiều biện pháp thực hiện nhiệm vụ công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tư pháp đạt chất lượng, hiệu quả. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; Tăng cường công tác kiểm sát vụ việc và trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp. Cụ thể, trong 05 năm Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện đã lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ chuyên môn của ngành như sau:
– Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết án hình sự: Đã kiểm sát giải quyết 308 đơn tố giác, tin báo về tội phạm; thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 208 vụ/266 bị can; Viện kiểm sát đã truy tố 165 vụ/230 bị can. Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, thực hiện tốt chủ trương cải cách tư pháp “Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa hình sự”, bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử, Kiểm sát viên đã tham gia xét xử sơ thẩm 170 vụ/249 bị cáo.
– Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự: Đã kiểm sát trực tiếp 20 lượt nhà tạm giữ. Qua đó kịp thời phát hiện vi phạm có kiến nghị khắc phục sửa chữa.
– Công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại và các việc khác theo quy định của pháp luật:  Quá trình kiểm sát được thực hiện ngay từ khi Tòa án thụ lý; đã tham gia phiên tòa kiểm sát xét xử 441 vụ, việc sơ thẩm. Qua kiểm sát, đã ban hành 11 văn bản kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong hoạt động tố tụng và 02 kháng nghị phúc thẩm, kết quả giải quyết được Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của VKS (02/02 – đạt tỷ lệ 100%).
– Công tác thi hành án dân sự: Đã kiểm sát 11.509 quyết định thi hành án; kiểm sát trực tiếp 07 lượt đối với cơ quan thi hành án dân sự, kịp thời phát hiện vi phạm và đã ban hành 09 văn bản kiến nghị yêu cầu khắc phục.
– Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực hoạt động tư pháp: Viện kiểm sát đã tiếp 27 lượt công dân (Lãnh đạo tiếp), đã giải quyết 05 đơn/05 đơn thuộc trách nhiệm giải quyết của Ngành.
Thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua, Viện KSND huyện Cầu Kè đã tổ chức 15 phiên tòa rút kinh nghiệm; tập trung cao độ công tác kiểm sát điều tra, để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những điều kiện có thể dẫn đến oan, sai,… Kết quả, trong nhiệm kỳ không có trường hợp nào đình chỉ do không phạm tội hoặc bị Tòa tuyên không phạm tội.
Kết quả thực hiện: Trong nhiệm kỳ đơn vị được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng 03 cờ thi đua ngành, 04 Bằng khen cho tập thể, 16 Bằng khen cho các cá nhân trong các đợt thi đua ngắn hạn, 10 lượt đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cơ sở. Hàng năm, tập thể Viện kiểm sát đều hoàn thành xuất sắc nhiệm, 100% cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở – so với chỉ tiêu Nghị quyết đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 100% các chỉ tiêu đề ra.

Ngoài ra, Chi bộ còn quan tâm lãnh, chỉ đạo Công đoàn cơ quan hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, xây dựng cơ quan có nếp sống văn minh, chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức và tham gia tốt các phong trào do đoàn thể địa phương phát động, hàng năm đều đạt danh hiệu vững mạnh.
Chi ủy Chi bộ tổ chức triển khai quán triệt đến cán bộ công chức đơn vị các quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; vị trí vai trò của công tác dân vận, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết.
Chi ủy thành lập Ban chỉ đạo Qui chế dân chủ và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Hàng năm Ban chỉ đạo xây dựng cụ thể hóa các mô hình “Dân vận khéo” kết hợp với mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để thực hiệnKết quả, năm 2014, 2015, 2016, 2017 và 2018 Ban Thường vụ Huyện  ủy tặng giấy khen cho tập thể, 01 cá nhân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.


Đồng chí Nguyễn Thế Ngoan, Bí thư Huyện ủy tặng giấy khen cho 06 Chi, Đảng bộ
 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016

Đồng chí Nguyễn Thế Ngoan, Bí thư Huyện ủy tặng giấy khen cho 08 Chi, Đảng bộ 
đạt Danh hiệu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. 05 năm tới (2020 – 2025) Chi bộ xác định chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhằm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Với những kết quả đạt được, tập thể chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ Viện KSND huyện Cầu Kè không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngành kiểm sát phải: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Từ đó, phấn đấu thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành và Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiêm kỳ 2020 – 2025 đề ra, góp phần giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu./.

Tác giả bài viết: Võ Hoàng Dũng

Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Kè