Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 04/6/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần tiến hành kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần theo các bản án đã có hiệu lực pháp luật.
Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản gồm: đồng chí Huỳnh Long Thắng – Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Tiểu Cần là Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Nguyễn Thanh Truyền đại diện Phòng tài chính huyện Tiểu Cần. Đại diện Viện KSND huyện Tiểu Cần đồng chí Nguyễn Hùng Cường –  Phó Viện trưởng, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiêu hủy vật chứng.


Đồng chí Huỳnh Long Thắng công bố quyết định

Hội đồng kiểm tra vật chứng trước khi tiêu hủy

Vật chứng, tài sản đưa ra tiêu hủy gồm có: Mẫu tinh thể  rắn trong suốt bên trong 02 gói nylon trong phòng bì được điêm phong (ký hiệu A01) gửi giám định là ma túy, có khối lượng còn lại sau giám định là 0,3550 gam, loại Methamphetamine; Mẫu tinh thể  rắn trong suốt bên trong 03 gói nylon trong phòng bì được điêm phong (ký hiệu A02) gửi giám định là ma túy, có khối lượng còn lại sau giám định là 1,2124 gam, loại Methamphetamine; 02 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 10 khẩu trang màu đen; 01 cuốn sách giáo khoa Sinh học lớp 6; 01 cây kéo cắt chỉ; 02 bật lửa; 01 cây dao nhỏ.
Trước khi tiến hành tiêu hủy, Hội đồng đã kiểm tra, đối chiếu xác định đúng, đủ tang vật, vật chứng được thể hiện trong bản án của Tòa án, quyết định thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự. Sau khi kiểm tra Hội đồng thống nhất áp dụng các biện pháp tiêu hủy phù hợp với từng loại vật chứng, đối với chất ma túy thì pha loãng với nước rồi đem đổ hết vào toilet, tài sản là đốt cháy những vật dễ cháy, những vật không đốt cháy được thì đập vỡ, bẻ cong hoặc làm biến dạng đến khi không thể sử dụng được.


Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng

Qua kiểm sát, nhận thấy quá trình tiêu hủy vật chứng, tài sản của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014; đảm bảo an toàn, không làm ảnh hưởng đến môi trường tại nơi tiêu hủy.

Tác giả bài viết: Trung Tín

Nguồn tin: VKSND huyện Tiểu Cần