Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát số 61/QĐ-VKS ngày 12/5/2020 của Viện trưởng VKSND huyện Trà Cú và Quyết định số 112/QĐ-VKS-THADS ngày 25/6/2020 về việc gia hạn thời hạn trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, trong khoảng thời gian từ ngày 01/6/2020 đến ngày 09/7/2020, VKSND huyện Trà Cú đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú.
Ngày 13/7/2020, VKSND huyện Trà Cú ban hành và công bố Kết luận kiểm sát trực tiếp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú.


Đồng chí Trầm Văn Mừng công bố kết luận kiểm sát trực tiếp

Đoàn kiểm sát do đồng chí Trầm Văn Mừng – Phó Viện trưởng là trưởng đoàn và đồng chí Kim Mau – Kiểm sát viên là thành viên. Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí Ông Văn Lời – Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú cùng toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị.
Qua hơn 01 tháng làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Đoàn đã hoàn thành cuộc kiểm sát trực tiếp, ngày 13/7/2020 đồng chí Trầm Văn Mừng – Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn công bố kết luận như sau:
Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú đã có nhiều cố gắng trong việc xác minh, phân loại và đưa ra thi hành các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật đạt nhiều kết quả tốt, tỷ lệ giải quyết (gồm: thi hành xong, đình chỉ, ủy thác) là 624 việc/1.117 việc có điều kiện, đạt 56%.
Về việc lập, quản lý, sử dụng sổ sách thi hành án: Hồ sơ lưu trữ, sổ sách đầy đủ, rõ ràng, được ghi chép đúng cột mục theo quy định.
Về việc tổ chức thi hành: Sau khi được phân công thụ lý hồ sơ thi hành án, Chấp hành viên tiến hành tống đạt các quyết định thi hành án cho người được thi hành án, người phải thi hành án đảm bảo đúng thời gian luật định; đồng thời, tiến hành tổ chức xác minh phân loại án có điều kiện, chưa điều kiện và đưa ra giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, để công tác thi hành án dân sự đạt kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới, VKSND huyện Trà Cú đề nghị Chi cục thi hành dân sự huyện Trà Cú cần phải khắc phục, rút kinh nghiệm những thiếu sót, hạn chế như: Chậm xác minh án chưa có điều kiện thi hành án 10 việc, chậm tổ chức cưỡng chế kê biên 03 việc.


Đồng chí Ông Văn Lời phát biểu ý kiến tiếp thu

Đồng chí Ông Văn Lời – Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú chân thành cảm ơn và tiếp thu ý kiến kết luận kiểm sát trực tiếp của Viện kiểm sát, đồng thời sẽ sớm chỉ đạo chấp hành viên tổ chức thực hiện tốt việc xác minh phân loại án và tổ chức cưỡng chế kê biên kịp thời các vụ việc nêu trên đúng theo quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Minh Quân

Nguồn tin: Viện KSND huyện Trà Cú