Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, vào các ngày 09, 10 tháng 7 năm 2020. Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải phối hợp cùng Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Duyên Hải tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có án treo đang được giám sát, giáo dục ở các xã: Đôn Xuân, Đông Hải, Long Vĩnh và thị trấn Long Thành.
Thành phần Đoàn trực tiếp kiểm sát gồm đồng chí Diệp Tấn Sỹ, chức vụ: Phó Viện trưởng -Trưởng đoàn; đồng chí Võ Tấn Lợi – Kiểm sát viên – Thành viên và đồng chí Dương Thanh Xuân – Phó Đội trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Duyên Hải. Tiếp đoàn kiểm sát có Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và đồng chí Trưởng công an.
Một số hình ảnh tại các cuộc kiểm sát:


Kiểm sát án treo tại thị trấn Long Thành

Kiểm sát án treo tại xã Long Vĩnh
Qua các cuộc kiểm sát trực tiếp, nhận thấy: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã quan tâm, chú trọng đến công tác này theo đúng quy định của Luật thi hành án hình sự; như: tiếp nhận hồ sơ, mở sổ sách theo dõi, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ, có phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục đối với những người chấp hành án, người chấp hành án treo có viết bản cam kết, có biện pháp quản lý, giáo dục, tạo điều kiện để người chấp hành án treo rèn luyện sửa chữa lỗi lầm, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội ở địa phương, không có bị án trong thời gian chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo phạm tội mới. Nhìn chung, người chấp hành án đã chấp hành đầy đủ quyết định của Tòa án, các quy định về quyền và nghĩa vụ của người phải thi hành án; có bản tự nhận xét và có hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách (nếu bị án đủ điều kiện).
Thay mặt Đoàn kiểm sát, đồng chí Diệp Tấn Sỹ biểu dương những ưu điểm đã đạt được của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về việc quản lý án treo. Đồng thời, đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được trong việc quản lý án treo trên địa bàn ngày càng tốt hơn, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã chân thành tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát, hứa sẽ thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Minh Phụng

Nguồn tin: Viện KSND huyện Duyên Hải