Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020; căn cứ Quyết định số 123/QĐ-VKS ngày 18/6/2020 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trà Vinh và Kế hoạch số124/KH-VKS ngày 18/6/2020 về việc trực tiếp kiểm sát tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.
Đoàn kiểm sát Viện KSND tỉnh Trà Vinh do đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trà Vinh  làm Trưởng đoàn, đ/c Diệp Quang Đô – Phó trưởng đoàn, đ/c Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Thị Hồng Duyên – thành viên. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Khiêm – Phó Cục trưởng và các chấp hành viên Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.
Thời gian kiểm sát 30 ngày làm việc (từ ngày 13/7/2020 đến ngày 21/8/2020)


Quang cảnh buổi làm việc

Ngày 13/7/2020 Đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Trưởng đoàn kiểm sát tiến hành công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.


Đ/c Huỳnh Văn Đặng Công bố Quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động thi hành án của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, đồng chí Huỳnh Văn Đặng phát biểu giao nhiệm vụ cho đ/c Diệp Quang Đô- Phó Trưởng đoàn cùng các Thành viên đoàn trực tiếp kiểm sát, đơn vị được kiểm sát bố trí phân công tổ chức thực hiện cuộc kiểm sát đúng nội dung, thời hạn, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Quá trình thực hiện phải đảm bảo hoạt động thi hành án của Cục Thi hành án vẫn được tiến hành theo quy định. Đại diện Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo đơn vị phối hợp chặt chẽ với đoàn trực tiếp kiểm sát để tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung cuộc kiểm sát đề ra.

Cuộc trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh dự kiến tiến hành trong thời gian là 20 ngày kể từ ngày công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát và ban hành Kết luận trong tháng 8 năm 2020.

Tác giả bài viết: Hồng Duyên

Nguồn tin: Phòng 8