Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 26/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021.

Thành phần tham dự hội nghị gồm toàn thể ban lãnh đạo, công chức, người lao động đang công tác tại đơn vị, đồng chí Huỳnh Văn Thiệu – Viện trưởng VKSND huyện Trà Cú chủ trì hội nghị.

Cán bộ, công chức, người lao động dự Hội nghị

Tại hội nghị, đơn vị triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 của VKSND tỉnh Trà Vinh; trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác kiểm sát, Báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2020 của VKSND huyện Trà Cú cho toàn thể công chức, người lao động nắm. Sau đó, các đại biểu được nghe qua Dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 của đơn vị để cùng thảo luận góp ý.

Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu – Viện trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát năm 2020 của đơn vị

Hầu hết các đại biểu đánh giá cao kết quả công tác kiểm sát năm 2020 và thành tích đạt được trong các phong trào thi đua khen thưởng của đơn vị. Cụ thể là trong công tác THQCT và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự đơn vị không xảy ra oan, sai hay bỏ lọt tội phạm và cũng không có trường hợp nào Tòa tuyên không phạm tội hay đình chỉ điều tra vì không phạm tội. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự xứng đáng là khâu đột phá của năm khi đơn vị đã ban hành 01 kiến nghị, 01 báo cáo kháng nghị phúc thẩm và 04 kháng nghị phúc thẩm (đều được chấp nhận).Các công tác khác đều đảm bảo đúng quy định, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra từ đầu năm. Vì vậy, qua tổng kết cuối năm 2020, đơn vị đã đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và nhiều Bằng khen, Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Đồng chí Trầm Văn Mừng trình bày Dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021

Đối với Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 của đơn vị, Hội nghị nhất trí hầu hết các nội dung trong dự thảo. Riêng công tác kiểm sát thi hành án dân sự, tập thể đơn vị cho rằng cần nâng cao chất lượng hơn nữa và tạo bước đột phá trong năm mới. Để làm được điều đó, bộ phận công tác cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp như sau: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, công tác kiểm sát trực tiếp phải đảm bảo số lượng, chất lượng; tăng cường công tác phúc tra để nâng cao hiệu lực, hiệu quả các kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát; nâng cao tỷ lệ trực tiếp xác minh việc phân loại điều kiện thi hành án so với năm 2020; tăng cường báo cáo thỉnh thị; tích cực tham gia các cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho Kiểm sát viên;… Qua trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, tập thể đơn vị thống nhất cao chọn công tác kiểm sát thi hành án dân sự là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của đơn vị trong năm 2021.

Đồng chí Đỗ Thành Tâm góp ý Dự thảo Kế hoạch công tác năm 2021

Phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị: Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu – Viện trưởng VKSND huyện Trà Cú biểu dương kết quả mà tập thể đơn vị đã đạt được trong năm qua, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, đề nghị toàn thể đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, khắc phục thiếu sót để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Đồng chí đánh giá cao các ý kiến góp ý cho Dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 của đơn vị và thống nhất với việc xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá là kiểm sát thi hành án dân sự.

Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu – Viện trưởng phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu nhắc nhở trong năm công tác mới, tất cả các bộ phận nghiệp vụ cần bám sát kế hoạch đề ra, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành hữu quan, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu mà Ngành và Quốc hội giao cho, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Tác giả bài viết: Diệp Minh Quân

Nguồn tin: VKSND huyện Trà Cú