Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 25/01/2021, Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9) tổ chức triển khai Chương trình công tác kiểm sát năm 2021. Đến dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh cùng 11/11 đồng chí là Lãnh đạo, công chức của phòng.
          Tại cuộc họp, đồng chí Trần Thị Vẹn – Trưởng phòng –  thay mặt đơn vị đánh giá lại kết quả công tác và những thành tích đã đạt được của tập thể phòng trong năm 2020; biểu dương những đóng góp to lớn của tất cả Kiểm sát viên và công chức của phòng trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác. Bên cạnh đó, đồng chí Vẹn còn nêu những mặt chưa làm để đơn vị rút kinh nghiệm và hoàn thiện tốt hơn nữa trong phấn đấu giữ vững danh hiệu “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối” năm 2021.
Sau khi nghe đồng chí Trần Hương Thủy – Phó phòng, triển khai Chương trình công tác kiểm sát của phòng và dự kiến phân công nhiệm vụ, Phòng đã tập trung thảo luận về nguyên nhân các mặt hạn chế, tồn đọng và đề ra giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu công tác trong năm mới gắn với khâu đột phá “Nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm, đặc biệt là kháng nghị ngang cấp”.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Trần Thị Huyền Trân ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm đạt Cờ dẫn đầu thi đua khối năm 2020 của tập thể công chức phòng 9. Đồng chí đánh giá Chương trình công tác năm 2021 của phòng đã bám sát theo Hướng dẫn số 07/HD-VKSTC ngày 11/01/2021 của Vụ 9, Hướng dẫn số 01/HD-VKSTC ngày 04/01/2021 của Vụ 10 VKSTC và Kế hoạch số 20/KH-VKS ngày 15/01/2021 của VKSND tỉnh Trà Vinh. Do đó, để tập thể phòng cần thực hiện có hiệu quả Chương trình đã đề ra, đồng thời khắc phục hạn chế thiếu sót trong năm 2020, cần chú trọng phát hiện vi phạm pháp luật thông qua kiểm sát bản án, quyết định, thực hiện thẩm quyền kháng nghị ngang cấp theo thủ tục phúc thẩm nhằm giảm tỷ lệ bản án, quyết định bị Tòa án cấp trên hủy có trách nhiệm của Viện kiểm sát ngang cấp, đồng thời nâng cao tỷ lệ chất lượng kháng nghị của Viện kiểm sát ngang cấp. Tăng cường theo dõi, hướng dẫn đối với địa bàn cấp huyện để phát hiện vi phạm và kịp thời có hướng chỉ đạo giải quyết. Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm các Kiểm sát viên nên lựa chọn các vụ án điển hình để phối hợp Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đạt chất lượng theo Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của VKSNDTC. Năm 2021, Lãnh đạo khối ghi nhận những định hướng mà phòng đề ra, đồng thời mong muốn tập thể phòng phát huy những thành tích đã đạt được năm 2020 và giữ vững danh hiệu trong năm 2021./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ánh Linh

Nguồn tin: Phòng Kiếm sát thi hành án dân sự (phòng 9)