Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, ngày 25/02/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè thời điểm từ ngày 01/12/2020 đến ngày 25/02/2021.
Đoàn kiểm sát VKSND huyện Cầu Kè do đồng chí Kim Hua – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn và các đồng chí Kiểm sát viên làm thành viên.

Đ/c Kim Hua – Trưởng đoàn thông qua Quyết định KSTT

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã nghe Lãnh đạo Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè báo cáo số liệu trong mốc kiểm sát và tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, những khó khăn vướng mắc trong công tác tạm giữ, tạm giam để hai ngành trao đổi thống nhất biện pháp giải quyết. Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo Nhà tạm giữ, Đoàn kiểm sát đã tiến hành trực tiếp kiểm sát toàn diện các khâu công tác trong việc quản lý người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ, trực tiếp kiểm tra các buồng tạm giữ, tạm giam; gặp hỏi các đối tượng, đồng thời kiểm tra sổ thụ lý, các loại sổ sách hồ sơ tài liệu có liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc

Qua kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam. Mở sổ theo dõi và ghi chép đầy đủ, phân loại các đối tượng bị tạm giữ, tạm giam đảm bảo chính xác; các trường hợp tạm giữ, tạm giam đều đảm bảo đúng thời hạn luật định; các buồng tạm giữ, tạm giam được vệ sinh sạch sẽ bảo đảm an toàn cho công tác tạm giữ, tạm giam; Chế độ ăn, ở, sinh hoạt, thăm gặp, gửi, nhận quà, khám chữa bệnh đều được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

KSTT buồng giam, giữ

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Nhà tạm giữ Công an huyện cũng trao đổi một số vấn đề gặp khó khăn như:  Khoản 1 Điều 33 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam quy định: “Người bị tạm giữ, tạm giam là người dưới 18 tuổi được đảm bảo tiêu chuẩn định lượng ăn như người bị tạm giữ, người bị tạm giam đã thành niên và được tăng thêm về thịt, cá nhưng không quá 20% so với định lượng” nhưng Nghị định 12/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam thì không có hướng dẫn cụ thể trường hợp này. Về phía Nhà tạm giữ có văn bản xin ý kiến hướng dẫn cấp trên, chưa có kết quả trả lời về vấn đề này nên vẫn áp dụng theo quy định của Luật.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đánh giá cao những kết quả mà Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè đạt được, và đề nghị cán bộ, chiến sỹ Nhà tạm giữ – Công an huyện cần tiếp tục phát huy để thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ trong khâu công tác này. Đồng chí Trưởng nhà tạm giữ tiếp thu kết luận của Viện kiểm sát và có kế hoạch thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Đinh Thị Mộng Cầm

Nguồn tin: VKSND huyện Cầu Kè