Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 ngày 26/2/2021 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và Thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải
          Đoàn kiểm sát gồm có đồng chí: Đỗ Thị Thùy Trang – Phó Viện trưởng – trưởng đoàn;  đồng chí Kiên Thị Diệu Hiền – Kiểm sát viên – Thành viên.
Về phía Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải tiếp đoàn kiểm sát gồm có: đồng chí Dương Công Định – Phó trưởng Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải; đồng chí Tăng Văn Lên – Phó đội trưởng; và một số cán bộ Nhà tạm giữ.

 
Đ/c Đỗ Thị Thùy Trang thông qua Quyết định, kế hoạch kiểm sát
          Tại buổi làm việc đồng chí Đỗ Thị Thùy Trang – Phó viện trưởng thông qua Quyết định số: 01/QĐ-VKS, Kế hoạch số: 01/KH-VKS ngày 05/2/2021 về việc trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và Thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải. Mốc thời gian kiểm sát từ ngày 01/12/2020 đến ngày 25/02/2021.
Sau khi nghe đồng chí Dương Công Định đại diện Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải báo cáo công tác tạm giữ, tạm giam và Thi hành án phạt tù từ 01/12/2020 – 25/02/2021 cùng số liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác kiểm sát, đoàn kiểm sát tiến hành kiểm sát hồ sơ, sổ sách, trực tiếp gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam và người đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ, trực tiếp kiểm tra các buồng giam giữ.
Trực tiếp kiểm sát buồng giam giữ
          Qua quá trình kiểm sát nhận thấy Trưởng Nhà tạm giữ đã quan tâm chỉ đạo, quản lý tốt công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù. Nhà tạm giữ thực hiện tốt quy trình thủ tục, hồ sơ tiếp nhận, trích xuất, đảm bảo việc phân loại trong việc quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân chấp hành án; mở và ghi chép đầy đủ các loại sổ sách; thực hiện tốt việc giải thích quyền và nghĩa vụ, phổ biến nội quy Nhà tạm giữ; Đảm bảo đầy đủ các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân như về chế độ ăn ngày 02 buổi với số tiền 20.500 đồng / người kể từ ngày 15/01/2021, vào các ngày lể, tết chế độ ăn được tăng thêm nhưng không quá 5 lần tiêu chuẩn ngày thường, có bố trí cán bộ làm công tác y tế chăm sóc, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế, có trang bị khẩu trang, nước rửa tay phòng chống dịch COVID 19.
Nhìn chung Nhà tạm giữ đã thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và Thi hành án phạt tù, không có vi phạm xảy ra.
Kết thúc cuộc kiểm sát Đoàn kiểm sát đã có kết luận sơ bộ ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải. Hy vọng đơn vị sẽ phát huy hơn nữa trong thời gian tới.
Đại diện Nhà tạm giữ đồng chí Dương Công Định đã chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát và hứa sẽ phát huy hơn nữa những thành tích đạt được.

Tác giả bài viết: Tăng Nguyễn Việt Thanh

Nguồn tin: VKSND thị xã Duyên Hải