Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, ngày 06/4/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã tổ chức phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm (nội bộ) vụ án “tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn bà Thạch Thị Lang và bị đơn ông Thạch So Phone.
Dự phiên tòa có đồng chí Nguyễn Hùng Cường – Phó Viện trưởng, các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của đơn vị. Kiểm sát viên tham gia xét xử rút kinh nghiệm là đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Danh.

Kiểm sát viên Nguyễn Thị Hoàng Danh tại phiên tòa

Nội dung vụ án: nguyên đơn bà Thạch Thị Lang (sinh năm 1936, địa chỉ ấp Sáu, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) khởi kiện yêu cầu bị đơn là ông Thạch So Phone (sinh năm 1969, cùng địa chỉ) và gia đình phải trả lại cho bà diện tích đất lấn chiếm thực đo là 60,8m2 thuộc thửa số 374, tờ bản đồ số 13 do hộ gia đình bà Thạch Thị Lang đứng tên quyền sử dụng đất, có giá trị 15.000.000 đồng.

Những người tham dự phiên tòa

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, của người tham gia tố tụng; tham gia hỏi và phát biểu ý kiến của Kiểm sát viên về việc tuân theo pháp luật tố tụng và việc giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của ngành. Kiểm sát viên nhận định yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không có cơ sở để chấp nhận vì diện tích đất tranh chấp do gia đình phía bị đơn trực tiếp sử dụng từ khi nhận chuyển nhượng của ông Thạch Tha vào năm 2003, đến năm 2016 có xây dựng hàng rào kiên cố, gia đình nguyên đơn sống trên thửa đất liền kề không có ý kiến phản đối gì về việc xây hàng rào. Ngoài ra, theo kết quả thẩm định và khảo sát thực tế thì diện tích đất tranh chấp 60,8m2 là thuộc thửa đất số 62, tờ bản đồ số 13 do hộ ông Thạch So Phone được UBND huyện Tiểu Cần cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 18/6/2003; thửa đất của hộ ông Thạch So Phone được cấp có diện tích 3.080m2 (bao gồm 60,8mđất tranh chấp), qua kết quả đo đạt thực tế giảm 100,8m2 so với diện tích được cấp trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong khi thửa 374 của nguyên đơn được cấp có diện tích 1.105,6m thì qua kết quả đo đạc thực tế là không tăng không giảm nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Những ý kiến phát biểu và nội dung đề nghị của Kiểm sát viên đều được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Cảnh họp rút kinh nghiệm

Tại cuộc họp rút kinh nghiệm, các đồng chí tham dự phiên tòa đánh giá Kiểm sát viên Nguyễn Thị Hoàng Danh có tác phong chững chạc, nghiêm túc, kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa; đặt câu hỏi rõ ràng, có trọng tâm, làm rõ thêm những tình tiết quan trọng của vụ án và bổ sung những vấn đề Hội đồng xét xử chưa làm rõ, kiểm sát chặt chẽ diễn biến phiên tòa và bám sát vào kết quả tranh tụng để phát biểu ý kiến; Kiểm sát viên có chuẩn bị kỹ bài phát biểu, đề cương hỏi, theo dõi chặt chẽ diễn biến phiên tòa và kịp thời cập nhật, bổ sung đầy đủ để hoàn thiện bài phát biểu tại phiên tòa.
Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Danh đã chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp, đồng chí sẽ cố gắng tiếp tục phát huy những ưu điểm, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm sát xét xử các vụ án dân sự trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng

Nguồn tin: Viện KSND huyện Tiểu Cần