Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, Ngày 11/3/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã đi vào phúc tra việc thực hiện kiến nghị năm 2020 đối với Chi cục THADS huyện Tiểu Cần. Vào ngày 23/3/2021 Đoàn đã thông qua Kết luận phúc tra.
Đoàn phúc tra do đồng chí Nguyễn Hùng Cường – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng đồng chí Nguyễn Thị Màu – Kiểm sát viên làm thành viên.
Tiếp Đoàn phúc tra có đồng chí Huỳnh Long Thắng, đồng chí Cao Đức Phong – các Phó Chi cục trưởng và các đồng chí Chấp hành viên của Chi cục THADS huyện Tiểu Cần.

Đ/c Huỳnh Long Thắng thông qua Báo cáo

Sau khi nghe đồng chí Huỳnh Long Thắng báo cáo về kết quả thực hiện kiến nghị số 201/KN-VKS ngày 28/10/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần, Đoàn thống nhất với nội dung báo cáo và đi vào kiểm tra các hồ sơ, tài liệu. Kết quả cho thấy trong số 63 vi phạm mà VKS đã chỉ ra qua công tác kiểm sát trực tiếp năm 2020 (vi phạm trong xác minh điều kiện thi hành án, chậm giải quyết án) thì Chi cục THADS huyện Tiểu Cần có chỉ đạo cho Chấp hành viên khắc phục tương đối đầy đủ các vi phạm theo yêu cầu của kiến nghị. Tuy nhiên việc khắc phục vi phạm còn chưa triệt để, chỉ giải quyết được một phần theo nội dung kiến nghị, cụ thể là Chấp hành viên có tiến hành xác minh lại điều kiện thi hành án nhưng chỉ xác minh về tài sản của người phải thi hành án mà chưa xác minh các nguồn thu nhập khác; sau khi tiến hành xác minh xác định là người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng chưa có kế hoạch đưa ra giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Đoàn phúc tra kiểm tra hồ sơ, tài liệu

Sau khi tiến hành phúc tra, Đoàn đã thông qua Kết luận phúc tra và yêu cầu phía Chi cục THADS huyện Tiểu Cần phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc kiến nghị của VKS, sớm có kế hoạch đưa ra giải quyết án đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Hùng Cường phát biểu tại buổi làm việc

Tập thể lãnh đạo và Chấp hành viên của Chi cục THADS huyện Tiểu Cần đã thống nhất với kết luận của Đoàn phúc tra và sẽ tiếp tục thực hiện tốt những yêu cầu, đề nghị của VKS trong thời gian sớm nhất.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng

Nguồn tin: Viện KSND huyện Tiểu Cần