Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Nhằm thực hiện chính sách nhân đạo của pháp luật, ngày 28/4/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trà Cú, VKSND huyện Trà Cú đã tham gia phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách và giảm thời hạn chấp hành án phạt phải tạo không giam giữ cho người đang chấp hành án tại địa phương.

Quang cảnh phiên họp
Trên địa bàn huyện Trà Cú, hiện có 53 người đang chấp hành án treo và 7 người đang chấp hành án cải tạo không giam giữ. Phiên họp lần này có 05 người hưởng án treo và 02 người chấp hành án cải tạo không giam giữ được xem xét giảm án. Tại phiên họp, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến như sau: Qua nghiên cứu hồ sơ và tham gia phiên họp, nhận thấy các hồ sơ xét rút ngắn thời gian thử thách án treo và giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ đúng quy trình, thành phần và thời gian mở phiên họp đảm bảo đúng quy định tại các Điều 89, 90, và 102, 103 của Luật thi hành án hình sự năm 2019 và Điều 8, Điều 9 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo. Những người chấp hành án được xem xét là những người đã thực hiện nghĩa vụ nộp án phí đầy đủ, tích cực lao động học tập và chấp hành tốt nghĩa vụ tại địa phương, được Ủy ban nhân dân xã và Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Trà Cú có văn bản đề nghị rút ngắn thời gian thử thách và giảm thời hạn chấp hành án. Do đó, Viện kiểm sát thống nhất với đề nghị rút ngắn thời gian thử thách và giảm thời hạn chấp hành án cho cả 07 bị án. Kết quả, Hội đồng phiên họp đã chấp nhận toàn bộ ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên, quyết định rút ngắn thời gian thử thách và giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ tất cả các bị án.

Kiểm sát viên Kim Sum phát biểu tại phiên họp
Việc xét rút ngắn thời gian thử thách án treo và giảm thời hạn chấp hành án không chỉ thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng của chính sách pháp luật Việt Nam mà còn là động lực, khuyến khích những người đang chấp hành án phấn đấu cải tạo, hòa nhập tốt với cộng đồng, trở thành công dân tốt trong xã hội.

Tác giả bài viết: Minh Quân

Nguồn tin: Viện KSND huyện Trà Cú