Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự (kiểm sát việc quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ) tại Chi cục THADS huyện Tiểu Cần.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Hùng Cường – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng đồng chí Nguyễn Thị Màu – Kiểm sát viên làm thành viên. Phối hợp cùng Đoàn kiểm sát trực tiếp có đ/c Lâm Thị Loan – ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiểu Cần.
Tiếp Đoàn kiểm sát có đồng chí Trần Văn To – Chi cục trưởng, đồng chí Huỳnh Long Thắng – Phó Chi cục trưởng và các đồng chí Chấp hành viên của Chi cục THADS huyện Tiểu Cần.

Đồng chí Nguyễn Hùng Cường Công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát
Sau khi đồng chí Nguyễn Hùng Cường công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp, Đoàn được nghe đồng chí Huỳnh Long Thắng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm cụ thể như sau: Tổng số vật chứng, tài sản tạm giữ tiếp nhận quản lý là: 44 vụ (cũ 24 vụ, mới tiếp nhận 20 vụ); đã xử lý xong 18 vụ; còn lại chưa xử lý 26 vụ, trong đó 09 vụ đã có quyết định thi hành án, 03 vụ tài sản tuyên đảm bảo thi hành án nhưng người bị hại không có đơn yêu cầu thi hành án và 14 vụ chưa có Bản án, Quyết định của Tòa án. Sau đó Đoàn đi vào kiểm tra hồ sơ, sổ sách và trực tiếp kiểm sát tại kho vật chứng.

Đồng chí Huỳnh Long Thắng thông qua Báo cáo

Đoàn tiến hành kiểm kho vật chứng
Ngày 21/5/2021, Đoàn kiểm sát đã thông qua dự thảo Kết luận kiểm sát trực tiếp, ghi nhận về ưu điểm: đơn vị có mở sổ và lập hồ sơ quản lý, theo dõi vật chứng, tài sản tạm giữ theo quy định; có bố trí 01 phòng trong trụ sở cơ quan bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy để lưu giữ bảo quản vật chứng, tài sản tạm giữ; đồng thời cử 01 cán bộ kiêm nhiệm làm thủ kho vật chứng; vật chứng, tài sản tạm giữ tại kho đã được dán nhãn, lập thẻ kho có ghi rõ tên vụ việc của từng vụ án; định kỳ kiểm kê vật chứng đúng quy định. Tuy nhiên qua kiểm sát trực tiếp đã phát hiện có những vi phạm, thiếu sót cần khắc phục như: sổ vật chứng ghi chép chưa đúng cột mục; 02 việc Chấp hành viên không thực hiện việc thông báo cho cho đương sự nhận lại tài sản; việc sắp xếp, phân loại vật chứng, tài sản tạm giữ trong kho chưa đúng quy định. Đoàn đã kiến nghị yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Tiểu Cần chỉ đạo khắc phục vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Thị Màu thông qua dự thảo Kết luận kiểm sát trực tiếp

Đồng chí Trần Văn To phát biểu tiếp thu
Đại diện lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, đồng chí Trần Văn To đã ghi nhận, tiếp thu những ý kiến của Đoàn kiểm sát và sẽ chỉ đạo các Chấp hành viên khắc phục những vi phạm nêu trên, phấn đấu làm tốt công tác hơn nữa trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng

Nguồn tin: VKSND huyện Tiểu Cần