Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, vào ngày 29/10/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Tiểu Cần.
Thành phần Đoàn kiểm sát gồm có: đồng chí Nguyễn Văn Thương – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Màu – Kiểm sát viên làm thành viên. Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí Trần Văn Thân – Phó Thủ trưởng và đồng chí Thạch Phương Tâm – cán bộ Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Tiểu Cần.
Qua kiểm sát nhận thấy về ưu điểm: nhìn chung cơ quan THAHS Công an huyện Tiểu Cần đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình như có hướng dẫn nghiệp vụ Công an cấp xã trong việc giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện, chỉ đạo Công an cấp xã trong việc tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự. Đối với những người được hưởng án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện, hoãn chấp hành án thì cơ quan THAHS có lập hồ sơ chấp hành án chuyển giao cho UNBD cấp xã quản lý, giám sát kịp thời và thực hiện việc đưa người đi chấp hành án phạt tù đúng theo quy định của pháp luật.

Toàn cảnh buổi làm việc

Bên cạnh đó, cơ quan THAHS vẫn còn một số hạn chế như: chưa cập nhật đầy đủ vào sổ các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án; chưa mở sổ tiếp nhận bản án, quyết định thi hành án hình sự; chưa hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp xã trong việc đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo dẫn đến có 02 trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa được xem xét rút ngắn thời gian thử thạch; đối với các trường hợp hoãn thi hành án thì chưa chỉ đạo Công an xã báo cáo tình hình chấp hành pháp luật của người chấp hành án trong thời gian hoãn thi hành án. Đoàn kiểm sát đã yêu cầu Cơ quan THAHS Công an huyện Tiểu Cần phải kịp thời khắc phục những thiếu sót nêu trên.
Phía Cơ quan THAHS Công an huyện Tiểu Cần đã tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát và hứa khắc phục những hạn chế, thiếu sót để làm tốt công tác thi hành án hình sự./.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng

Nguồn tin: Viện KSND huyện Tiểu Cần