Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát số 56/QĐ-VKS ngày 19/10/2021 của Viện trưởng VKSND huyện Trà Cú, ngày 26/10/2021, Đoàn kiểm sát VKSND huyện Trà Cú đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Cú.

Đồng chí Lê Thanh Tú công bố quyết định kiểm sát trực tiếp

Đoàn kiểm sát do đồng chí Lê Thanh Tú – Phó Viện trưởng là trưởng đoàn và các đồng chí Đỗ Thành Tâm, Diệp Minh Quân, Phan Văn Tuấn là thành viên. Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí Dư Hải Bằng – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Cú cùng các Điều tra viên, Cán bộ điều tra trong đơn vị.
Sau khi đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Cú thông qua báo cáo, các đồng chí trong Đoàn kiểm sát trực tiếp tiến hành kiểm tra tài liệu trong các hồ sơ nguồn tin về tội phạm và đối chiếu với sổ trực ban, sổ tiếp nhận nguồn tin.
Qua 01 ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Đoàn kiểm sát đã hoàn thành cuộc kiểm sát trực tiếp, qua đó nhận thấy Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Cú đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết các nguồn tin về tội phạm trong thời gian qua. Đơn vị có mở sổ theo dõi, phân công cán bộ trực ban đầy đủ và luôn đảm bảo tiếp nhận nguồn tin về tội phạm kịp thời 24/24 giờ. Về việc giải quyết các nguồn tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Cú tuân thủ đúng thời hạn và ban hành quyết định khởi tố, không khởi tố hoặc tạm đình chỉ có căn cứ theo quy định của pháp luật.


Trực tiếp kiểm sát các hồ sơ nguồn tin về tội phạm

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ, Đoàn kiểm sát cũng chỉ ra một số thiếu sót, hạn chế như: Dù đảm bảo thời hạn giải quyết nguồn tin theo đúng quy định nhưng Cơ quan điều tra vẫn còn chậm ra quyết định giải quyết đối với một số tin báo, tố giác đã đủ căn cứ ra quyết định; một số hồ sơ tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm chưa được Cơ quan điều tra kịp thời gửi cho Viện kiểm sát để thực hiện kiểm sát; trong quá trình xác minh tin báo, thu thập chứng cứ, tài liệu, có một số trường hợp Cơ quan điều tra chậm gửi Kết luận giám định cho Viện kiểm sát theo quy định tại Điều 213 của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Để thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm trong thời gian tới, Đoàn kiểm sát đề nghị Cơ quan điều tra cần tiếp tục phát huy ưu điểm và khắc phục kịp thời, rút kinh nghiệm đầy đủ đối với những thiếu sót, hạn chế đã nêu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Cú tiếp thu các ý kiến mà Đoàn kiểm sát nêu ra, đồng thời sẽ tổ chức khắc phục kịp thời các đối với các thiếu sót, hạn chế nêu trên để thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm trên địa bàn đúng theo quy định của pháp luật trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Minh Quân

Nguồn tin: Viện KSND huyện Trà Cú