Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, ngày 12/11/2021 VKSND huyện Tiểu Cần thành lập Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Văn Thương – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, các đồng chí Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Thị Màu – Kiểm sát viên là thành viên tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiểu Cần.
Tiếp Đoàn kiểm sát có đồng chí Võ Văn Ơn – Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Tiểu Cần, đồng chí Chao Minh Sang – Đội trưởng cùng các đồng chí cán bộ, Điều tra viên.
Sau khi công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, Đoàn nghe đồng chí Chao Minh Sang báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong thời gian qua và đi vào kiểm tra hồ sơ, sổ sách.
Đoàn kiểm sát kiểm tra hồ sơ
Qua công tác kiểm sát, kết quả cho thấy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiểu Cần thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại và giải quyết nguồn tin về tội phạm đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 về việc phối hợp thực hiện các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Thông tư số: 28/2020/TT- BCA, ngày 26/3/2020 của Bộ Công an quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân, có phân công cán bộ phụ trách công tác tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, ghi chép, quản lý sổ sách hàng ngày, đồng thời phân công Phó thủ trưởng, Điều tra viên lập kế hoạch xác minh, thu thập chứng cứ để giải quyết tố giác, tin báo theo đúng quy định…
Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Đoàn cũng đã chỉ ra một số vi phạm, thiếu sót trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan điều tra như: chậm phân loại, xử lý 05 tố giác, tin báo; không lập biên bản tiếp nhận 01 tin báo; chậm giải quyết nhiều tin báo, đa số từ trên 20 ngày đến 02 tháng nhưng trong hồ sơ không có tài liệu chứng minh vụ việc phức tạp; còn vi phạm trong việc gởi các quyết định trưng cầu giám định và định giá tài sản.
Đồng chí Nguyễn Văn Thương thông qua dự thảo Kết luận kiểm sát trực tiếp

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Nguyễn Văn Thương đã thông qua dự thảo Kết luận, yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục những vi phạm, thiếu sót nêu trên. Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiểu Cần chân thành tiếp thu những ý kiến kết luận và sẽ chỉ đạo khắc phục có hiệu quả nhằm thực hiện tốt hơn công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng

Nguồn tin: Viện KSND huyện Tiểu Cần