Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Căn cứ Nghị quyết năm 2023 và Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2023 của Chi bộ 3. Ngày 27/02/2023 Chi bộ 3 tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ 3”.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU ngày 12/9/2018 của Ban tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh “về hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” và Hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp về việc hướng dẫn chương trình sinh hoạt chuyên đề.

Chi bộ 3 tổ chức sinh hoạt chuyên đề, dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Ủy viên BCH Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng toàn thể đảng viên Chi bộ. Mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Phương Đông – Bí thư Chi bộ thông qua chương trình, quán triệt đến đảng viên về mục đích, ý nghĩa của sinh hoạt chuyên đề đồng thời nhấn mạnh việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Đồng chí Võ Thị Kim Liên trình bày nội dung chuyên đề

Đồng chí Võ Thị Kim Liên – Phó Bí thư Chi bộ 3, trình bày chuyên đề về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ 3”, thông qua chuyên đề đảng viên tại Chi bộ thấy được những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua đồng thời thấy được tính cấp thiết của việc sinh hoạt chuyên đề trong thời gian tới. Từ những yếu tố trên chuyên đề đã đưa ra một số giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ trong thời gian tới: Thứ nhất, nhận thức đúng – quyết định hành động đúng; Thứ hai, phân công cụ thể, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng; Thứ ba, đa dạng hóa hình thức sinh hoạt chuyên đề; Thứ tư, phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt chuyên đề; Thứ năm, tăng cường sự kiểm tra, giám sát, đánh giá giữa các Chi bộ; Thứ sáu, kịp thời biểu dương, thẳn thắng phê bình.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong Chi bộ đã tích cực thảo luận, trao đổi về một số tồn tại, hạn chế mà chuyên đề đã nêu và nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để đề ra các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Ủy viên BCH Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận, chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Ủy viên BCH Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đánh giá cao trong việc lựa chọn, chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ 3 là rất cần thiết, sát với tình hình thực tế tại Chi bộ và một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sinh hoạt chuyên đề trong nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Ngoài ra cần trình bày chi tiết hơn nữa những giải pháp đã nêu trong chuyên đề; Đối với Đảng viên tham gia sinh hoạt chuyên đề có những đóng góp tích cực tuy nhiên cần đề ra giải pháp song song với ý kiến đóng góp nhằm góp phần xây dựng chuyên đề được hoàn thiện nhất. Qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi Đảng viên trong Chi bộ đồng thời nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của việc sinh hoạt chuyên đề. Đồng chí Trần Thị Huyền Trân cũng gợi mở những nội dung để Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong những lần tiếp theo cần gắn với công tác nghiệp vụ, nhằm nâng cao chất lượng trong sinh hoạt Chi bộ và năng lực nghiệp vụ của đảng viên trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Phúc Đức

Nguồn tin: Phòng 9