Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

* Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần:

Chiều ngày 11/5/2023, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại diện Huyện ủy Tiểu Cần đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mãi, Ủy viên Ban Thường Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiểu Cần. Về phía chi bộ có Đ/c Trần Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng đơn vị chủ trì Hội nghị, cùng với sự tham dự của 11/11 đảng viên Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần.

Đ/c Nguyễn Thị Màu, Phó Bí thư Chi bộ thông qua

dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ

Hội nghị đã thông qua các dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ và báo cáo kiểm điểm quá trình lãnh, chỉ đạo của Ban Chi ủy trong nửa nhiệm kỳ qua. Nhìn chung, trong thời gian qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhưng tập thể chi ủy và đảng viên Chi bộ đã không ngừng phấn đấu, phát huy nội lực và sự đoàn kết nội bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bước đầu đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đề ra; nhất là không ngừng nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, từ đó đã đóng góp cho địa phương giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đoàn thể ngày càng được củng cố. Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, đảm bảo kiểm sát 100% việc thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm; tỷ lệ giải quyết nguồn tin về tội phạm đúng hạn đạt 100%; kiểm sát điều tra án hình sự ngay từ khi khởi tố đạt 100%; đề ra yêu cầu điều tra, yêu cầu xác minh đạt 100%; truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật đạt 100%; không để xảy ra tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng, không có trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý và giải quyết các vụ việc dân sự. Kết quả qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chi bộ luôn giữ vững danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” hàng năm; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 100%; tỷ lệ đảng viên được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt 100%; giữ vững các danh hiệu “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, cơ quan “an toàn về an ninh trật tự”.

Tại Hội nghị, đảng viên chi bộ cũng đã mạnh dạn đưa ra các ý kiến thảo luận, tham luận để nhìn nhận, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra những phương hướng, giải pháp hiệu quả, thiết thực để triển khai thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Đ/c Trần Thanh Mãi phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Trần Thanh Mãi, Ủy viên Ban Thường Huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được của của Chi bộ Viện kiểm sát trong nửa nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã phấn đầu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra. Hội nghị được chuẩn bị và tổ chức một cách nghiêm túc, đúng quy định của Đảng và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Hướng tới, đề nghị Chi bộ cần tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về công tác xây dựng Đảng; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tố tụng, cơ quan ban ngành huyện trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phát huy trách nhiệm nêu gương và tuân thủ các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; tăng cường sự lãnh đạo đối với chính quyền, đoàn thể để góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đ/c Trần Thanh Sơn phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đ/c Trần Thanh Sơn chân thành tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy và biểu dương những nổ lực, phấn đấu của đội ngũ đảng viên trong chi bộ đã không ngừng đóng góp công sức, trí tuệ để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Chi bộ trong thời gian qua. Với những ý kiến đóng góp và những nhiệm vụ giải pháp đã được đưa ra tại Hội nghị, Ban Chi ủy sẽ ghi nhận và vận dụng một cách hiệu quả, sáng suốt để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện kiểm sát lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

* Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè:

Được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy, ngày 18/5/2023, Chi bộ Viện KSND huyện Cầu Kè tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phương hướng, nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hừng, Phó Trưởng ban tuyên giáo Huyện uỷ Cầu Kè cùng với Lãnh đạo đơn vị và toàn thể Đảng viên của Chi bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Kim Hua, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Cầu Kè thông qua dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII và báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Chi uỷ Chi bộ.

Đồng chí Kim Hua thông qua dự thảo Báo cáo

rên cơ sở dự thảo báo cáo, đồng chí Phó Bí thư Chi bộ đã nêu lên những kết quả, nổ lực đạt được của Chi bộ: đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt vai trò “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” trong việc thực hiện nhiệm vụ; hằng năm thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong Kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong Nghị quyết; công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới; công tác chính trị, tư tưởng được triển khai chủ động, kịp thời. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tồn tại những khó khăn, vướng mắt nhất định. Trên cơ sở đó, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã tập trung thảo luận, tham luận đóng góp ý kiến và đưa ra phương hướng, giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu nửa nhiệm kỳ còn lại.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Hừng, Phó Trưởng ban tuyên giáo Huyện uỷ Cầu Kè góp ý về các nội dung trong báo cáo sơ kết và báo cáo kiểm điểm; đồng thời, đề nghị các đồng chí trong Chi bộ Viện KSND huyện Cầu Kè tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, vướng mắt hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Đảng cũng như nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đồng chí Võ Hoàng Dũng phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Võ Hoàng Dũng, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện KSND huyện Cầu Kè ghi nhận tinh thần làm việc dân chủ và trách nhiệm của toàn thể đảng viên Chi bộ; tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo báo cáo, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của đơn vị./.

* Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành:

Ngày 18/5/2023, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ và phương hướng nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Thuy, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Châu Thành. Về phía Chi bộ có đồng chí Lê Quốc Tổng, Bí thư Chi bộ – Viện trưởng VKSND huyện Châu Thành – Chủ trì hội nghị; đồng chí Nguyễn Thị Tú Anh – Phó Bí thư chi bộ, Phó viện trưởng, Chủ tịch CĐCS Viện KSND huyện Châu Thành; Đ/c Trần Văn Liệt – Uỷ viên Chi bộ, Phó Viện trưởng viện KSND huyện Châu Thành, cùng với sự tham dự của các đồng chí đảng viên Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, Chi bộ đã thông qua các dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ và báo cáo kiểm điểm quá trình lãnh, chỉ đạo của Ban Chi ủy trong nửa nhiệm kỳ qua. Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tham gia thảo luận, tham luận. Với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã thống nhất thông qua báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Chi bộ và báo cáo kiểm điểm của Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2025, qua đó đã đánh giá được những kết quả đã đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và những khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, Chi bộ VKSND huyện Châu Thành đã đề ra phương hướng, giải pháp để tổ chức thực hiện trong thời gian tới như: phấn đấu phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn và đạt được các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ VKSND huyện Châu Thành lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Minh Thuy – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Minh Thuy, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Châu Thành góp ý về các nội dung trong báo cáo sơ kết và báo cáo kiểm điểm; đồng thời, đề nghị các đồng chí trong Chi bộ Viện KSND huyện Châu Thành tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Đảng cũng như nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Tổng chân thành tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy Châu Thành. Với những ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, các ý kiến đóng góp và những nhiệm vụ giải pháp đã được đưa ra tại Hội nghị, Ban Chi ủy sẽ ghi nhận để vận dụng một cách hiệu quả để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện kiểm sát lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

* Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long:

Thực hiện Kế hoạch số 146-KH/HU ngày 24/4/2023 của Huyện ủy Càng Long “Về việc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2020-2025”.

Ngày 19/5/2023, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Chi bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ và phương hướng nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hùng, Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy Càng Long dự chỉ đạo hội nghị, cùng Ban chi ủy và toàn thể Đảng viên chi bộ.

Đồng chí Phan Văn Quân phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Quân – Bí thư chi bộ, trình bày dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Chi bộ lần thứ XV và Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là xảy ra đại dịch Covid-19, nhưng với tinh thần đổi mới, sáng tạo; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo và các Phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và sự quan tâm phối hợp công tác của các cơ quan tư pháp, Chi bộ Viện kiểm sát đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra trên tất cả các mặt công tác: về thực hiện nhiệm vụ chính trị, về công tác xây dựng Đảng, về công tác xây dựng cơ quan, đoàn thể. Kết quả đó đã góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong những năm qua, nổi bật nhất là trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh những kết quả đã đạt, báo cáo cũng đưa ra những tồn tại, hạn chế và phương hướng nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phần thảo luận tại hội nghị, các ý kiến đóng góp của đảng viên đều đồng tình với những đánh giá đạt được trong nửa nhiệm kỳ đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể chính trị cũng như việc thực hiện các chỉ tiêu nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngoài ra, các đảng viên cũng đã thảo luận, tham gia nhiều ý kiến đóng góp đưa ra các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu nửa cuối nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Phạm Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị được nghe đồng chí Phạm Văn Hùng – Thường vụ Huyện ủy Càng Long, phát biểu ý kiến chỉ đạo, góp ý về các nội dung trong báo cáo sơ kết đồng thời đề nghị chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Văn Quân – Bí thư chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long đã ghi nhận tinh thần làm việc dân chủ và trách nhiệm trên cơ sở những kết quả đã đạt được, tiếp tục giữ vững các chỉ tiêu nhiệm kỳ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung mục tiêu và các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết nửa cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tác giả bài viết: Văn Thắng, Hồng Nhung, Thanh Tâm, Thanh Huấn

Nguồn tin: Viện KSND huyện Tiểu Cần, Cầu Kè, Châu Thành, Càng Long