Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 17/5/2023 Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Thị Kim Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thị Kim Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Đồng chí Đỗ Thị Kiều Oanh, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Về phía Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có đồng chí Huỳnh Văn Đặng, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị; Tham dự hội nghị còn đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng với toàn thể đảng viên của đơn vị.

Đồng chí Huỳnh Văn Đặng, Bí thư Đảng uỷ phát biểu tại hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe Ban Chấp hành trình bày thông qua Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành, theo đó trong nữa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã tập trung triển khai thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào lĩnh vực công tác của Ngành, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực: (1) Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên. Đảng bộ trong sạch vững mạnh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ phê bình và tự phê bình, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, xây dựng được sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. (2) Công tác cải cách tư pháp được quan tâm lãnh đạo thực hiện, chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng lên; bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; các kiến nghị và kháng nghị tăng về số lượng và chất lượng, đã tổ chức 61 phiên tòa rút kinh nghiệm (hình sự 30, dân sự 31) để nâng cao chất lượng xét xử của kiểm sát viên tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp. (3) Thực hiện tốt công tác đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân đảm bảo tốt nhất cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; công tác số hóa và lưu trữ hồ sơ, trợ lý ảo trong cung cấp thông tin, các phần mềm quản lý các lĩnh vực công tác và phòng họp không giấy đã được triển khai thực hiện.

Hội nghị có 05 tham luận của các Chi bộ trực thuộc và đoàn thể, 01 ý kiến thảo luận, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, phân tích, làm rõ đánh giá về kết quả đạt được ở các mặt công tác, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân khách quan, chủ quan trong quá trình thực hiện Nghị quyết, mặc dù có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen nhau nhưng Đảng bộ đã có nỗ lực, phấn đấu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 07 chỉ tiêu và các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Ban cán sự đảng  phát biểu thảo luận tại hội nghị

Đồng chí Phan Thanh Nhanh, Bí thư Chi bộ 1 phát biểu tham luận tại hội nghị

Đồng chí Huỳnh Văn Xoài, Phó Bí thư Chi bộ 2 phát biểu tham luận tại hội nghị

Đồng chí Võ Thị Kim Liên, Phó Bí thư Chi bộ 3 phát biểu tham luận tại hội nghị

Đồng chí Phan Tuấn Tú, Phó Bí thư Chi bộ 4 phát biểu tham luận tại hội nghị

Đồng chí Trần Hương Thủy, Phó trưởng phòng 9 phát biểu tham luận tại hội nghị

Đồng chí Trần Thị Kim Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy khối đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ trong nữa nhiệm kỳ qua và chỉ đạo 06 nội dung trọng tâm để Đảng bộ Viện kiểm sát lãnh đạo  thực hiện tốt hơn cho nửa nhiệm kỳ còn lại.

Đồng chí Huỳnh Văn Đặng, Bí thư Đảng bộ cơ sở phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và chỉ đạo sau hội nghị khẩn trương hoàn thiện các báo cáo, đồng thời triển khai phương hướng, biện pháp khắc phục những hạn chế khuyết điểm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát lần thứ IX đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Tác giả bài viết: Thanh Lan

Nguồn tin: Phòng 15