Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Vào ngày 28/5/2018, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải tiếp đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đến kiểm tra nghiệp vụ công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2018.
Thành phần đoàn kiểm tra nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh gồm có: Đồng chí Nguyễn Văn Lâu – Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn và các đồng chí trưởng, phó phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh. Tiếp đoàn gồm đồng chí Viện trưởng, các Phó Viện trưởng phụ trách và tất cả Kiểm sát viên trong đơn vị.


Quang cảnh cuộc kiểm tra
Sau khi nghe đồng chí Tăng Phước Tới – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải trình bày báo cáo Công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách từng khâu công tác nghiệp vụ của đơn vị.

Kết thúc cuộc kiểm tra, Đồng chí Nguyễn Văn Lâu – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh kết luận: Công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm, đơn vị Viện kiểm sát Duyên Hải thực hiện tốt Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, kế hoạch của Viện kiểm sát tỉnh. Trong 06 tháng còn lại, đơn vị cần tập trung phấn đấu để hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch công tác kiểm sát đã đề ra.


Đồng chí Nguyễn Văn Lâu phát biểu ý kiến chỉ đạo
Kết thúc cuộc kiểm tra, Đồng chí Tăng Phước Tới tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh, các ý kiến đóng góp của lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh, để từ đó đơn vị hoàn thành và vượt chỉ tiêu nghiệp vụ đã đề ra.

Tác giả bài viết: Võ Tấn Lợi – VKS huyện Duyên Hải