Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018 từ ngày 14/05/2018 đến ngày 18/05/2018 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải đã thành lập Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân thủ pháp luật trong Thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải.
Đoàn kiểm sát gồm có đồng chí: Nguyễn Tuấn Sĩ – Phó Viện trưởng – trưởng đoàn; đồng chí Trương Thanh Hà và đồng chí Tăng Nguyễn Việt Thanh làm thành viên.
Về phía Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải gồm có: đồng chí Trần Vũ Linh – Chi cục trưởng; đồng chí Ngô Văn Sỹ – Phó Chi cục trưởng, cùng các Chấp hành viên trong đơn vị.
Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã nghe đồng chí Ngô Văn Sỹ – Phó Chi cục trưởng Chi cục thi hành án thị xã Duyên Hải báo cáo kết quả chấp hành pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự nói chung và trong việc phân loại, xử lý án có điều kiện nói riêng cùng số liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác kiểm sát.

Đ/c Nguyễn Tuấn Sĩ thông qua Quyết định, kế hoạch kiểm sát

Đ/c Ngô Văn Sỹ báo cáo kết quả tuân thủ pháp luật trong công tác THADS
Trên cơ sở báo cáo, Đoàn đã tiến hành kiểm sát việc theo dõi, quản lý sổ sách, hồ sơ của từng Chấp hành viên, kiểm sát việc ban hành các Quyết định thi hành án và trình tự tổ chức thi hành, kiểm sát từng hồ sơ Thi hành án về thời gian ban hành quyết định, việc thông báo Thi hành án, công tác tổ chức xác minh điều kiện Thi hành án, quá trình Thi hành, chứng từ thu, chi, …
Qua quá trình kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong việc phân loại, xử lý án có điều kiện Thi hành tại thời điểm kiểm sát có 66 việc / 4.509.318.660 đồng. Viện kiểm sát nhận thấy Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải đã chấp hành tốt quy định của pháp luật trong việc tổ chức Thi hành Bản án, Quyết định của Tòa án, Chấp hành viên theo dõi chặt chẽ hồ sơ, sổ sách, đa số các việc có tiến hành xác minh, phân loại, xử lý đảm bảo đúng quy định.
Bên cạnh những mặt tích cực, Đoàn kiểm sát phát hiện trong quá trình tổ chức Thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải còn một số vi phạm về việc thông báo Thi hành án: có 04 hồ sơ không thực hiện việc thông báo Thi hành án cho đương sự; công tác tổ chức xác minh điều kiện Thi hành án chưa đảm bảo: có 12 việc / 66 việc chưa tiến hành xác minh điều kiện Thi hành án; 05 hồ sơ có biên bản xác minh không có xác nhận của chính quyền địa phương.
Kiểm sát viên trực tiếp kiểm sát hồ sơ
Tại buổi công bố kết luận, Đoàn kiểm sát ghi nhận những thành tích đạt được của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải, đồng thời chỉ ra những vi phạm còn tồn tại, kiến nghị Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải khắc phục.
Thay mặt đơn vị, đồng chí Trần Vũ Linh – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải đã chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát và hứa sẽ khắc phục những vi phạm trong thời gian tới góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Thị xã.
Trên đây là bản tin kiểm sát trực tiếp thi hành án dân sự của Viện kiểm sát nhân thị xã Duyên Hải./.

Tác giả bài viết: Tăng Nguyễn Việt Thanh – VKS thị xã Duyên Hải