Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Thực hiện Kế hoạch số: 128/KH-VKS ngày 11/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, về việc kiểm tra nghiệp vụ 6 tháng đầu năm 2018. Vào ngày 31/5/2018 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh trực tiếp kiểm tra nghiệp vụ tại Viện KSND huyện Càng Long.
Thành phần đoàn kiểm tra nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh gồm có: Đồng chí Lê Trai – Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn và các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh. Tiếp đoàn gồm đồng chí Viện trưởng, các Phó viện trưởng và tất cả Kiểm sát viên trong đơn vị.


Quang cảnh cuộc kiểm tra

Sau khi nghe đồng chí Trần Thanh Sơn – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Càng Long trình bày báo cáo Công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách từng khâu công tác nghiệp vụ của đơn vị.
Nội dung kiểm tra toàn diện khâu công tác kiểm sát việc giải quyết án hình sự, thi hành án dân sự, văn phòng và khiếu tố: Nhìn chung tất cả các khâu đều chuẩn bị tốt các hồ sơ, sổ, sách để phục vụ cho đoàn kiểm tra.
Trong thời gian nêu trên đơn vị đã thực hành quyền công tố và kiểm sát gồm: tin báo 53 tin, giải quyết 50 tin báo đạt 94.3% (khởi tố 37 tin; không khởi tố 11 tin, chuyển CQĐT có thẩm quyền 01 tin; TĐC 01 tin); án hình sự 39 vụ/ 39 bị can (án năm 2017 chuyển sang 05 vụ/ 07 bị can). Viện kiểm sát truy tố và kiểm sát xét xử 21 vụ/ 25 bị can. Tất cả đều tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Hoạt động kiểm sát 100% quyết định thi hành án hình sự và dân sự; tiêu hủy vật chứng 01 cuộc; xác minh 63 việc chưa có điều kiện thi hành án; phúc tra tại Chi cục THADS 01 cuộc. Qua kiểm sát chưa phát hiện vi phạm.
Kết thúc cuộc kiểm tra, Đồng chí Lê Trai – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh kết luận: Công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm, đơn vị Viện kiểm sát Càng Long thực hiện tốt Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, kế hoạch của Viện kiểm sát tỉnh. Bên cạnh đó đơn vị còn một số hạn chế cần phải điều chỉnh, khắc phục trong 06 tháng còn lại. Đơn vị cần thực hiện tốt hơn nữa, tập trung phấn đấu để hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018 đã đề ra.


Đồng chí Lê Trai phát biểu ý kiến chỉ đạo

Thay mặt đơn vị, Trần Thanh Sơn – Viện trưởng  đã cảm ơn và chân thành tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh, các ý kiến đóng góp của lãnh đạo các phòng nghiệp vụ để từ đó đơn vị chấn chỉnh những mặt hạn chế và làm tốt hơn nữa những mặt đạt được và vượt chỉ tiêu nghiệp vụ đã đề ra trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Văn Tính – VKS huyện Càng Long