Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Nhận được Quyết định số 36/QĐ-VKS và Kế hoạch số 37/KH-VKS-P8 ngày 25/02/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, ngày 13/3/2020 Viện kiểm sát Cầu Kè đã tiếp đoàn kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đến kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ.
Đoàn kiểm tra do đồng chí  Nguyễn Văn Hồng – Trưởng Phòng 8 làm trưởng  đoàn, các đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Thạch Ba, Đặng Văn Quốc, Nguyễn Thị Hồng Duyên là thành viên. Về phía Viện kiểm sát ND huyện Cầu Kè có đồng chí Võ Hoàng Dũng – Viện trưởng cùng các Lãnh đạo, Kiểm sát viên được phân công phụ trách.
Qua xem xét, nghiên cứu sổ sách, hồ sơ, Phòng 8 đã kết luận một số nội dung sau: về công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam đơn vị có mở sổ theo dõi và cập nhật đầy đủ, rõ ràng đúng quy định; công tác kiểm sát thi hành án dân sự được thực hiện tốt, đơn vị có ban hành 01 kiến nghị và 01 kết luận kiểm sát trực tiếp, có mở sổ cập nhật đầy đủ các cột mục, hồ sơ kiểm sát trực tiếp thể hiện đầy đủ, đúng thời gian,thường xuyên theo dõi, đôn đốc Cơ quan THADS xử lý tang vật, tài sản và các khoản thu, tạm ứng tồn đọng, tham gia xét miễn giảm 13 việc đều đúng quy định,…
Thông qua làm việc với đoàn, Viện kiểm sát ND huyện Cầu Kè phản ánh việc không thông báo kèm theo quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho Viện kiểm sát theo quy định  tại Điều 19 Quy chế 501 nên công tác kiểm sát trong lĩnh vực này gặp nhiều khó khăn; về sổ sách THADS còn nhiều bất cập, mâu thuẫn gây khó khăn.
Bên cạnh những việc đã làm được vẫn còn một số tồn tại như: có một số hồ sơ chưa lập danh mục tài liệu và chưa đánh bút lục, Phòng 8 kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn để công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án dân sự đi vào nề nếp. Đoàn đã tiếp thu và ghi nhận các ý kiến phản ánh của đơn vị Cầu Kè, đoàn sẽ đề xuất với Lãnh đạo trao đổi phối hợp với các tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ; về sổ sách phòng sẽ đề xuất Vụ 11 Viện KSND tối cao cho ý kiến và sẽ thông báo đến huyện để cập nhật.


Đ/c Võ Hoàng Dũng – Viện trưởng tiếp thu ý kiến

Thay mặt Viện kiểm sát Cầu Kè, đồng chí Võ Hoàng Dũng – Viện trưởng tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra, sẽ theo dõi chặt chẽ hơn và khắc phục các hạn chế thiếu sót mà đoàn đã chỉ ra.

Tác giả bài viết: Mộng Cầm

Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Kè