Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Vào ngày 06/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2021.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Tăng Phước Tới – Viện trưởng VKSND huyện Duyên Hải, cùng toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2020; kết quả thi đua-khen thưởng; kết quả thực hiện các phong trào thi đua; kết quả phối hợp giữa Thủ trưởng đơn vị và Ban chấp hành công đoàn; kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.
Công đoàn cơ sở đã phối hợp với Lãnh đạo đơn vị đạt được nhiều kết quả trong công tác chuyên môn nghiệp vụ cũng như các phong trào hoạt động. Năm 2020, đơn vị đã hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, công tác nghiệp vụ đề ra, tích cực tham gia các phong trào do Ngành và địa phương phát động. Đơn vị có 02 đồng chí được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Công đoàn được công nhận là “Công đoàn cơ sở xuất sắc”. Trong năm qua Ban chấp hành Công đoàn cũng đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ công đoàn, chăm lo tốt đời sống công chức và người lao động từ đó đã tạo sự an tâm trong công tác là động lực góp phần trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Để phát huy những thành tích đã đạt được, cũng như khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2020 nhằm đưa đơn vị đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm 2021, tập thể công chức và người lao động đã tích cực thảo luận, đề ra các giải pháp thiết thực trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, trong tổ chức thực hiện.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyền-Chủ tịch CĐCS thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020

Sau khi đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Chủ tịch công đoàn cơ sở thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 toàn thể Công chức và người lao động trong đơn vị đã nhiệt tình hưởng ứng và đăng ký hạ quyết tâm thực hiện.

Đ/c Tăng Phước Tới – Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tăng Phước Tới – Viện trưởng tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, trách nhiệm, tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải sẽ phát huy những thành tích đã đạt được và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành và của địa phương trong năm 2021, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức đã đề ra.

Tác giả bài viết: Huỳnh Minh Phụng

Nguồn tin: Viện kiểm sát ND huyện Duyên Hải