Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 vào các ngày 29, 30, 31/3/2020 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải phối hợp cùng với Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Duyên Hải và Ban pháp chế hội đồng nhân dân thị xã Duyên Hải tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại 06 xã, phường trên địa bàn thị xã Duyên Hải.
        Đoàn kiểm sát gồm có đồng chí: Đỗ Thị Thùy Trang – Phó Viện trưởng – trưởng đoàn;  đồng chí Kiên Thị Diệu Hiền – Kiểm sát viên – Thành viên; đồng chí Dương Công Định – Phó thủ trưởng cơ quan Thi hành án hình sự; đồng chí Lê Thị Bích Phượng – Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thị xã.
Thời điểm kiểm sát từ ngày 16/3/2019 đến ngày 16/3/2021. Trong thời điểm này tổng số người đang chấp hành án tại cộng đồng là 16 người. Trong đó chấp hành án treo là 12 người, tha tù trước thời hạn có điều kiện 04 người.

Trực tiếp kiểm sát tại UBND Phường 1

Trực tiếp kiểm sát tại UBND xã Long Hữu

Trực tiếp kiểm sát tại UBND xã Dân Thành

Trực tiếp kiểm sát tại UBND Phường 2

Qua kiểm sát trực tiếp nhận thấy Uỷ ban nhân dân các xã, phường đã thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát giáo dục người chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, án cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của Luật thi hành án hình sự.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ thi hành án do Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã chuyển đến, Uỷ ban nhân dân các xã, phường đã bổ sung hồ sơ thi hành án theo quy định như: ra quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ; tha tù trước thời hạn có điều kiện. Định kỳ nhận xét tình hình chấp hành pháp luật và việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú đối với người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện. Hồ sơ thi hành án được theo dõi quản lý, lưu trữ cẩn thận, sổ sách ghi chép rõ ràng.
Bên cạnh đó Ủy ban nhân dân các xã, phường đã thường xuyên theo dõi, kịp thời uốn nắn và tạo điều kiện tốt cho người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện được lao động, học tập, qua đó, giúp người chấp hành án nhận thức được lỗi lầm, tự giác phấn đấu, rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội.
Kết thúc cuộc kiểm sát Đoàn kiểm sát đã thông qua 06 dự thảo kết luận ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của UBND các xã, phường. Hy vọng các đơn vị sẽ phát huy hơn nữa trong thời gian tới.
Trên đây là bản tin trực tiếp kiểm sát việc việc thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ tại UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã của Viện kiểm sát nhân thị xã Duyên Hải./.

Tác giả bài viết: Tăng Nguyễn Việt Thanh

Nguồn tin: VKSND thị xã Duyên Hải