Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 24/5/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã tiến hành kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần.
Căn cứ Quyết định về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản số 04/QĐ-CCTHADS ngày 19/5/2021 và Quyết định về việc tiêu hủy vật chứng, tài sản số 04/QĐ-CCTHADS ngày 19/5/2021 của Chi cục trưởng cục thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, vào lúc 14 giờ ngày 24/5/2021 Hội đồng tiêu hủy vật chứng do Chấp hành viên Kim Dong làm chủ tịch đã tiến hành tổ chức việc tiêu hủy vật chứng, tài sản của bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật. Vật chứng, tài sản được đưa ra tiêu hủy là số lượng lớn hàng cấm trong vụ án hình sự gồm có: 3.000 bao thuốc lá hiệu Hero, 1.660 bao thuốc lá hiệu Jet.


Kiểm tra niêm phong và số lượng các vật chứng trước khi tiêu hủy

Sau khi xem xét Hội đồng thống nhất tiêu hủy vật chứng bằng biện pháp: đốt cháy hoàn toàn số lượng hàng cấm là thuốc lá.


Kiểm sát viên Nguyễn Thị Màu kiểm sát tiêu hủy vật chứng

Qua kiểm sát, nhận thấy quá trình tiêu hủy vật chứng, tài sản của vụ án được tiến hành theo đúng thủ tục, trình tự pháp luật, đảm bảo an toàn.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng

Nguồn tin: Viện KSND huyện Tiểu Cần