Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, căn cứ Quyết định số 170 và Kế hoạch số 171 ngày 17/5/2021, ngày 27/5/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè thời điểm từ ngày 01/12/2020 đến ngày 25/5/2021.
Đoàn kiểm sát VKSND huyện Cầu Kè do đồng chí Kim Hua – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn và các đồng chí Kiểm sát viên làm thành viên.


Đ/c Kim Hua – Trưởng đoàn thông qua Quyết định KSTT

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã nghe Lãnh đạo Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè báo cáo số liệu trong mốc kiểm sát và tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, những khó khăn vướng mắc trong công tác tạm giữ, tạm giam để hai ngành trao đổi thống nhất biện pháp giải quyết.
Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo Nhà tạm giữ, Đoàn kiểm sát đã tiến hành trực tiếp kiểm sát toàn diện các khâu công tác trong việc quản lý người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ, trực tiếp kiểm tra các buồng tạm giữ, tạm giam; gặp hỏi các đối tượng, đồng thời kiểm tra sổ thụ lý, các loại sổ sách hồ sơ tài liệu có liên quan.
Qua kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam. Công tác tiếp nhận, phân loại, quản lý người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện đúng theo quy  định của pháp luật; công tác vũ trang bảo vệ nhà tạm giữ được tổ chức thực hiện nghiêm túc; công tác điều chuyển, trích xuất, chuyển giao người bị tam giữ, tạm giam được thực hiện đúng trình tự, thủ tục; về thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục, phạm nhân được bố trí giam giữ riêng, công tác giáo dục được thực hiện thường xuyên; tổ chức thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân; công tác khám chữa bệnh luôn được chú trọng.
Đặc biệt công tác phòng chống dịch covid – 19 luôn được chú trọng, có xây dựng phương án phòng chống dịch, định kỳ tổ chức phun thuốc tiêu độc, sát trùng, tổ chức đo thân nhiệt cho người vào cơ quan, tổ chức đeo khẩu trang đúng quy định; không bố trí cho can phan nhân thăm gặp, không nhận quà là đồ ăn chế biến tại nhà.
Việc thực hiện quy định về dân chủ đối với người bị tạm giữ, tạm giam đúng quy định tại Thông tư số 81/TT-BCA. Trong kỳ Nhà tam giữ có lập danh sách cho người bị tạm giữ, tạm giam tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hồi đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quá có 18/18 người bị tạm giữ, tạm giam tham gia bỏ phiếu.
Qua trực tiếp kiểm tra buồng giam, giữ được người tạm giữ, tạm giam và phạm nhân cho biết Nhà tạm giữ đã thực hiện đầy đủ chế độ theo quy định, không bị đe dọa hay đánh đập và cũng không cói khiếu nại hay kiến nghị gì.


KSTT buồng giam, giữ

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Nhà tạm giữ Công an huyện cũng trao đổi một số vấn đề gặp khó khăn như: hiện tại cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của Nhà tạm giữ mà cụ thể là các buồng giam, giữ đã xuống cấp như: cửa phòng bị rỉ sét, phòng ẩm thấp, thiếu ánh sáng nhưng chưa có kinh phí tu bổ, sữa chữa. Qua buổi kiểm sát trực tiếp, nhờ Đoàn kiểm sát có ý kiến để có cơ sở làm báo cáo về trên để kịp thời sữa chữa, đảm bảo công tác quản lý giam giữ được tốt hơn và đảm bảo sức khỏe cho người bị tạm giữ, tạm giam.
Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đánh giá cao những kết quả mà Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè đạt được, và đề nghị cán bộ, chiến sỹ Nhà tạm giữ – Công an huyện cần tiếp tục phát huy để thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ trong khâu công tác này. Đồng chí Trưởng nhà tạm giữ tiếp thu kết luận của Viện kiểm sát và có kế hoạch thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Mộng Cầm

Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Kè